Valminud on uus keskkonnaõigluse, kliimamuutuste ja keskkonnarändeteemaline e-õppematerjal

31. august 2016

Kaheksa riigi ekspertide koostöös valminud e-õppematerjalide kogumik aitab mõista keskkonnaõigluse, kliimamuutuste ja keskkonnarändega seotud küsimusi ja seoseid. Lisaks tekstile on seal üle 35 aktiivõppe läbiviimiseks vajaliku juhendi. Õppematerjali leiavad huvilised aadressilt http://edu-kit.sameworld.eu/ ning seda üheteistkümnes eri keeles.
Kliimamuutused toovad endaga kaasa lisaks keskkonnaküsimustele ka sotsiaalseid ja majanduslikke probleeme, mis avaldavad otsest mõju inimeste igapäevaelule. Pikaajalised põuad, püsivad üleujutused jms sunnivad inimesi kolima, kuna toimetulek ja senine elustiil on teatud piirkondades muutumas võimatuks. Seega on kliimamuutused seotud nii keskkonnaõigluse kui rändega. 2050. aastaks ennustatakse keskkonnarände suurenemist võrreldes teiste rände liikidega. 12 peatükki jaotatud õppematerjal avardabki teadmisi nii keskkonnarände olukorra, migrantide kaitsetuse, aga ka tootmise ja tarbimise ning keskkonnaalase ebaõigluse teemal. Kliimamuutuseid käsitlevatest peatükkidest leiab teavet kliimamuutuste eri põhjuste, aga ka näiteks teksaste CO2 jalajälje kohta. Tekste täiendavad rohked pildi- ja videomaterjalid, lisaks on õpetajatele kasutamiseks välja töötatud üle 35 aktiivõppetegevuse koos üksikasjalike juhenditega.

Õppematerjaliga tutvunud kliimateadlane Ain Kallis ütles, et „Kliimamuutuste osa on seal hästi selgitatud. Lisaks leiab huvitavat lugemist näiteks looduse õiguste kohta, mida on mitmed riigid kirjutanud oma põhiseadusesse.“

Peipsi Koostöö Keskus on nö. pilootkoolides Mustvees, Räpinas, Alatskivil ja Tartus ellu viinud e-õppematerjali toel juba ligi 20 õppepäeva. Näiteks “Kliimahommikusöögi” töötoas on erinevaid toiduaineid maitstes arutluse all kliimamuutuste seosed toiduainete tootmise ja tarbimisega. Programmis “Kliimamuutused ja jätkusuutlik põllumajandus” uurivad lapsed kahe kuu jooksul, kuidas mõjuvad mahe ja keemilised väetised nende külvatud seemnete kasvule ja taimede suhkrusisaldusele ning kuidas erinevad põllumajandusviisid on seotud kliimamuutustega.

Õppematerjal on kõigile huvilistele tasuta kättesaadav, vajalik on enda kasutajaks registreerimine. 2017. aastal lisanduvad õppematerjalile audiovisuaalsed loengud, samuti jätkub e-õppematerjali täiustamine.
Õppematerjal valmis tänu projektile S.A.M.E. World. Jätkusuutlikkus, teadlikkus, keskkond maailmahariduses Euroopa arengukoostöö aastal 2015, kus MTÜ Peipsi Koostöö Keskus on üheks partneriks. Projekti tegevusi rahastavad Euroopa Liit ja Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Lisainfo: Margit Säre, Peipsi Koostöö Keskuse projektijuht
margitsare @ gmail.com, tel. 50 88 409