Valmis keskkonnaharidusliku rollimängu Eesti 2121 videoklipp!

04. november 2020

Oktoobri alguses toimus Räpina Ühisgümanaasiumis mäng, mis viis selles osalenud noored fantaasiamaailmas tulevikku aastasse 2121. Päris elus rollimäng ehk larp (Live Action Role Play Game) Eesti 2121. Mängu eesmärgiks oli panna noor mõtlema läbi isikliku kogemuse keskkonnasäästliku ja jätkusuutliku arengu vajalikkusest. Mängu video on SIIN.


Põhinedes ÜRO kestliku arengu eesmärkidele loodi kogemuspõhine koolinoortele mõeldud rollimäng Eesti 2121, mis fantaseerib teemaga, et milline võiks elu välja näha siis, kui riigid ei pööra täna piisavalt tähelepanu keskkonnaprobleemide vähendamiseks. Rollimänguga püüti suunata noorte tähelepanu üleilmsetele keskkonnaprobleemidele ning neid panna rohkem mõtlema kohalike tegevuste ja globaalsete teemade vahelisele seosele.

Mis see siis oli? Lühidalt:
On aasta 2121. Maailmas on kehv seis. Kunagisse Räpina Ühisgümnaasiumi hoonesse on loodud uurimisjaam, milles töötavad Tartu Ülikooli Biodünaamika teaduskonna teadlased ja tudengid, kes on aastaid töötanud ökosüsteemide taasloomise programmi kallal ning kohalikud külainimesed, kes on juba muutustega kohastunud. Laboris töötavad neli uurimisgruppi, kelle eesmärgiks on jaamas
1) uurida ja kaardistada hetkeolukorda ning
2) alustada ökosüsteemi taastamistöödega.
Kuna jaamale aga lähenes saastetorm, tõi see kaasa nii mitmeidki õnnetusi, millele tuleb lahendust leida.

Videoklipp valmis projekti „Rollimäng õpilastele ÜRO kestliku arengueesmärkide vajalikkuse mõistmiseks“ raames. Projekti elluviimist rahastas Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest. Rohkem projektist: http://ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/futularp