Valmis kodavere murraku audioloo loojutustuskaartide komplekt

02. oktoober 2023

Valmis loojutustuskaartide komplekt, mida saab kasutada koos kodavere murrakus  audiolooga.

Mõe aja eest sai valmis kodavere keelne audiologu "Kodavere kihelkonna Lood." (vt ka https://ctc.ee/trukised/videomaterjal). Nüüd aga valmisid ka loojutustuskaardid, mille abil on kuuldut lugu lihtne meenutada. Loojutustuskaartide trükifail on leitav siit.

Kodavere murrak kuulub idamurde alla, mis omakorda on osa põhjaeesti murretest. Murdealaks loetakse ajaloolise Kodavere kihelkonna põhjaosa (piki Peipsi rannikut Omedust Kodavere külani, sisemaal Assikvere, Pala, Savastvere jt külad).

Audiologu on 10 minutit pikk ja selle autor on Imre Nõmm. Loole on teinud loojutustuskaardid kunstik Artur Kuus.

Audiolugu ja loojutustuskaardid valmisid projektis  ER187 “Preserving heritage” , mida kaasrahastab Euroopa Liit Eesti EL välispiiri programmi vahenditest.