Valmis Lakesperience projekti lõpuvideo

13. november 2020

Valmis lõpuvideo! Lakesperience projekti raames töötati välja piirkonna kultuuri – ja looduspärandit tutvustavad jalgrattamarsruudid, paigaldati viidad ning anti välja antud Saksa turule suunatud müügikataloog ja kooliti  ettevõtjaid. 

Kolme aasta jooksul on Lakesperience projekti raames välja töötatud piirkonna kultuuri – ja looduspärandit tutvustavad jalgrattamarsruudid, paigaldatud viidad, välja on antud Saksa turule suunatud müügikataloog ja koolitatud ettevõtjaid. Koostöös Eesti, Soome, Rootsi ja Läti järvepiirkondadega oleme arendanud ühtset Lakesperience brändi, jätkusuutlikku loodusturismi ja töökohtade loomist maapiirkonnas. Lisaks tutvustatakse ka teiste Euroopa koostööprojektide turismimarsruute, mis aitaks tuua piirkonda rohkem omal käel seiklevaid jalgrattaturiste ja tutvustada iseavastajatele suunatud võimalusi.

Vaata proejkti lõpuvideot siit:

Lakesperience projekti rahastas Interreg Kesk-Läänemere programm ja kaasfinantseeris Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Rohkem infot Peipsi Koostöö Keskuse kodulehelt http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/lakesperience

Rohkem infot:

Margi Säre

Peipsi Koostöö Keskus
Tel +372 5088409
www.ctc.ee