Valmis Peipsimaa kogukonnaürituste kaardistus

06. veebruar 2022

2021 aasta sügisel toimusid Peipsimaa erinevates kogukondades kohtumised kohalike ürituste korraldajatega. Kohtumised viidi läbi kooli- ja kogukonnaürituse meeskondadega (kohviku- ja külapäevad, spordipäevad jm) ja arutlesime, kui rohelised on kohalikud avalikud üritused ja kuidas muuta avalik üritus keskkonnasõbralikumaks (teemad: energia, jäätmed, tooraine, mõju keskkonnale)

Eesmärgiks oli kaardistada hetkeolukord ning mõista, mis on kitsaskohad/lahendused kestlike sündmuste korraldamisel ning mida saaks teha, et avalikud sündmused oleks keskkonnasõbralikumad. Kaardistati kogukondade kogemused, teadmised ning vajadused.

 Uuringuga saab tutvuda siin.

Väljakutsed avaliku sündmuse korraldamise puhul on väga erinevad ja sõltub palju sellest, kas tegemist on suursündmuse korralduse, kooli väljasõidu, pisikese kohviku või perepäevaga.

Kindel on see, et kõik, kes sündmusi korraldavad, mõtlevad ka keskkonnamõjule ning püüavad leida lahendusi, mis ei koormaks keskkonda, oleks hallatavad kogukonnale ning mida kannataks välja eelarve ning mis ei oleks ressurssi mõttes liiga koormav (näit tööjõud).  

Uuring valmis projekti „ Peipsimaa koolide ja kogukondade maailmahariduslik tegevus “ toel.

Projekti elluviimist rahastas Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.