Valmis projekti ER 101 GreenMind uudiskiri nr 4

30. juuli 2021

Valmis Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi #greenmind projekti uudiskiri nr 4.

2019. aasta augustis loodud projekti „GreenMind“ raames tegeletakse keskkonnakaitse ja -säästva arengu teemadega Peipsi järve piirkonnas. Keskendume eutrofeerumisele, jäätmekäitlusele ja energiatõhususe teemadele. 

2021. aasta suvel on projekti tegevused hoogustunud. Käimas on laagrid ja kampaaniad, töötatakse välja uusi õppematerjale ja viiakse läbi infopäevi.

Selles numbris:

- Ökolaupäev Pihkvas
- Sotsiaalne keskkonnareklaamide konkurss „Ökoreklaam 60“
- Peipsi järve keskkonnareklaamide konkursi tänuüritus Varnjas
- Pihkva oblasti keskkonnahariduse ümarlaud
- Infoleht Peipsi järve probleemide kohta
- Laste keskkonnalaager „Ökotulevik“
- Pihkva piirkondliku keskkonnakonkursi „Ökoalgatus 2021“ võitjad
- „Keskkonnahariduslikud projektid õpilastele“ – metoodikavihik õpetajatele
- Suvekampaania „(Olen) peast roheline“
- Peipsi Koostöö Keskuse keskkonnahariduslikud töötoad


EST - http://media.voog.com/0000/0045/1098/files/GreenMind%20newsletter%20NR4_juuli%202021_EST.pdf
RUS - http://media.voog.com/0000/0045/1098/files/RUS_GreenMind%20newsletter%20NR4_July%20RUS%202021.pdf

Uudiskirjad leiate: http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/greenmind

#greenmind #estoniarussiacbc

Projekti kaasrahastavad Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014–2020 ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Rohkem infot:
www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/greenmind