Valmis projekti #greenmind uudiskiri nr 5

11. aprill 2022

Valmis GreenMind viimane uudiskiri, kust saab lugeda projekti viimase poolaasta sündmustest ja tegemistest.

Peale kahte ja poolt teguderohket aastat hakkab GreenMind projekt lõpule jõudma. Meie meeskond usub, et selle aja jooksul oleme mitmesuguste koolituste ja infomaterjalide abil kaasa aidanud keskkonnasõbraliku Peipsimaa edenemisele ja rohelise maailmavaate arenemisele.

Valminud viimases projekti uudiskirjas on teemadeks:

- Pihkva õpilaste suvelaagrid 2021,
- Õppematerjal Pihkva-Peipsi järve piirkonna jätku­suutlikkusest,
- #peastRoheline kampaa­nia
- venekeelne versioon metodoloo­gilistest materjalidest projekti ökoalgatuste väljatöötamiseks
- Valmis Peipsi järve mäng
- Keskkonnahariduslike õppe­materjalide tutvustamise seminar
- Keskkonnaorienteerumine Värskas ja Alatskivil
- videoklipp Peipsi järve keskkonnaseisundist
- Seminar „Keskkonnahariduslikud õppematerjalid ja vahendid“

Eestikeelne uudiskiri ja venekeelne uudiskiri.


Rohkem infot siin:
https://ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/greenmind