Valmis tegevusdokument sellest, kuidas rollimänge keskkonnahariduses rohkem kasutada.

01. oktoober 2020

Valmis tegevusdokument "Using Environmental LARP in Education - Practical Guidelines
for the Integration of Environmental LARP into the Formal and Non-formal Education in Estonian-Russian border area"

Video valmimist toetas Põhjamaade Ministrite Nõukogu. Rohkem infot projektist: http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/rollimangud-keskkonnateadlikkuse-tostmiseks