Valmis video hariduslikest rollimängudest

29. mai 2020

Plank Filmi abiga on valminud  videoklipp, kust saab teada, miks on hariduslikud rollimängud toredad ja kasulikud.

Videoklipis räägivad kogenud mänguloojad Lea Pullerits ja Aive Kaldra miks just nemad peavad oluliseks rollimängu kui ühe õppemeetodi, kasutust oluliseks.
Videot saab vaadata SIIN.
Video valmimisele aitas kaasa Põhjamaade Ministrite Nõukogu.

Rohkem infot
Ederi Ojasoo
ederi.ojasoo@gmail.com