Valmis videoklipp sotsiaalreklaamist.

17. detsember 2020

Valminud Peipsi järve keskkonnateemalise öko-sotsiaalsete reklaamide konkursi video tutvustab, mis on sotsiaalreklaam.


Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi projekt „GreenMind: Keskkonnateadlikkuse suurendamine Eesti Vene piirialal“ korraldab Peipsi järve keskkonnateemalise öko-sotsiaalsete reklaamide konkursi, tööde esitamise tähtajaga 10. veebruar  2021. Mis on sotsiaalreklaam, seda näeb VIDEOST.

Mida ootame

  • Ootame erinevaid eneseväljenduse vorme, milleks võivad olla koomiksid, fotod, foto kollaažid, videod ja animatsioonid või erinevate meediumite kombinatsioon. 
  • Iga osaleja saab võistlusele esitada kuni kaks tööd.
  • Konkursist oodatakse osa võtma: õpilasi (15+ aastat); üliõpilasi, loov- ja keskkonnaerialade spetsialiste jt.

Rohkem infot: http://ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/greenmind/greenmindart

Ürituse Facebooki link: https://www.facebook.com/events/197071345224494/?active_tab=about

Konkursi eesmärgiks on loovtööde kaudu ajendada inimesi keskkonnasõbralikumale käitumisele. Ootame konkursile kunstilisi väljendusi, mis kannavad edasi sõnumeid Peipsi järvest kui piiriülesest veekogust, juhivad tähelepanu Peipsi järve probleemidele (keskkonna–, sotsiaal-, majanduslikke- jms) ning visandavad tulevikuvisioone.

Tegemist on rahvusvahelise konkursiga, mis toimub kahes etapis. 1. etapp – siseriiklik võistlus ehk eraldi konkursid Eestis ja Venemaal; 2. etapp – rahvusvaheline ehk konkursi parimate õppereis ja ühisseminar Pihkva oblastis, mis on planeeritud juunis 2021.

Konkursi võidutöödest valmivad konkursi teise etapi raames öko-sotsiaalreklaamid, mida kasutatakse Pihkva oblastis (Venemaa), Tartu ja Põlva maakonnas avalike reklaamtahvlite ja korraldajate veebisaitidel.

…………………………………………………………………………………….

Projekti rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 ja omaosa kaasfinantseerib Keskkonna Investeeringute Keskus.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.