Valmis videoklipp Peipsi järve keskonnaseisundist koos töölehega.

23. jaanuar 2022

ER 101 GreenMind tegevusena valmis videoklipp Peipsi järve keskonnaseisundist koos töölehega.

Valmis videoklipp Peipis järve keskonnaseisundist, mis annab ülevaate Peipsi järvest ja selle olukorrast. Samuti toob esile mõned suuremad probleemid ja nende põhjused. Videoklippi toetab teemakohane tööleht, kus video põhjal tuleb leida vastused küsimustele.

Vide EST, ENG, RUS
Tööleht: EST, ENG, RUS
Töölehe vastused: EST, ENG, RUS

Õppevideo “Peipsi järve keskkonnaseisundist” valmis “Green Mind” projekti tegevusena, mida rahastab Eesti-Vene piiriülene koostöö programm 2014-2020 ja kaasfinantseerib SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekt GreenMind kogueelarve on 495 440 eurot. Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 kaasrahastab projekti suuruses 445 896 eurot. Antud pressiteade valmis Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 rahalise abiga. Video sisu eest vastutab ainuisikuliselt Peipsi Koostöö Keskus koos partneritega ning selles kajastata mingil juhul Programmi, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti. Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu. www.ctc.ee