Täna on rahvusvaheline veepäev, mis keskendub sellele, et kõigi inimeste jaoks oleks puhas vesi ühtemoodi kättesaadav.

22. märts 2019

Tänavuse veepäevaga soovib ÜRO muuhulgas teadvustada, et maailmas on 2,1 miljardit inimest, kelle kodus puudub puhas joogivesi ning 4 miljardit on kannatanud aastas vähemalt ühe kuu veepuuduse käes. Eestis on puhas joogivesi inimestele kättesaadav, kuid ainult keskkonnahoidlik kasutamine tagab selle, et vett jätkub ka tulevastele põlvkondadele.


Euroopa Komisjoni ülevaatest selgub, et Euroopa Liidu üleselt on ligi 80 protsenti põhjaveest saavutanud hea seisundi, kuid pinnaveekogudest on seda kõigest 40 protsenti. Seisundi paranemisele on kaasa aidanud eelkõige reovee täiendav kokkukogumine ja reovee puhastamise moderniseerimine ning paisutatud jõgede kaladele läbipääsetavaks muutmine. Endiselt on probleeme aga veekogude liigse toitainete ja ohtlike ainete sisaldusega. Uueks murekohaks on ravimijääkide leiud keskkonnas.
Loe lisa Keskkonnaministeeriumi preesiteatest: www.envir.ee/et/uudised/tee-rahvusvahelisel-veepaeval-algust-uute-vett-kaitsvate-harjumustega

Peipsi Koostöö Keskus viib ellu mitmeid tegevusi, mis on suunatud keskkonnaharidusele ja paremale veemajandusele Peipsi piirkonnas.
Näiteks projekt "Maailmaharidustegevused Peipsi piirkonnas raames toimus sel kevadel koolinoorte maailmahariduslike sotsiaalreklaamide konkurss; uus Eesti-Vene koostööprojekt CuNaHe tegeleb aga Peipsi-Pihkva järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi säilitamise ja edendamisega. NCM/EU rahastatud projekti "Healthy River- Healthy Sea" raames töötavad aga Rootsi, Poola, Venemaa, Valgevene ja Eesti MTÜd vabatahtliku loodusvaaltuse ja kaasava veemajanduse temaatikaga.