Veeseire alane praktiline koolitus ühingutele Dnestri valgalal, Moldovas

02. aprill 2014


2.-4.aprillil 2014 toimub  Välmisministeeriumi poolt toetatud Arengukoostöö projekti "Keskkonnaorganisatsioonide koostöö toetamine ja vabatahtliku veeseire arendamine Moldovas" raames veeseire alane praktiline koolitus ühingutele Dnestri piirkonnas, Moldovas.

Eesti eksperdina viib koolituse läbi Arvo Tuvikene (EMÜ, Liimnoloogiakeskus). Teoreetilisel osale järgneb ka praktiline osa. 


Lisainfo projekti kohta: 

http://www.ctc.ee/kaimasolevad-projektid/vabatahtliku-veeseire-arendamine-moldovas

Molodva partneri EcoTiras kodulehel: http://www.eco-tiras.org/index.php/140-biomonitoringul-riuletilor-biomonitoring-of-small-rivers