Toimus viimane neljast haljasalade majandamise seminarist Greenman projekti raames

19. oktoober 201310. oktoobril toimus haljasalade majandamise seminar "Urban forestry in transition".

Seminaril käsitleti muutuva ühiskonna vajadusi haljasalade planeerimise seisukohast. Ettekannetes anti ülevaateid ja ideid väga erinevatest vaatenurkadest/valdkondadest, mida peaks arvestama haljasala planeerides.


Projekti korraldasid Tartu Linnavalitsus ja Eesti Maaülikool kahe projekti raames: Care-For-Us ja Greenman.


Greenman projekt on rahastatud Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm 2007-2013 vahenditest.

Programmi koduleht on www.estlatrus.eu


Lisainfo: Eleri Seer, eleri.seer@ctc.ee