Viimane sõnum noorte sotsiaalreklaamide konkursile: "Et unenäod täituksid, tuleb ärgata"

29. aprill 2019

Terve kuu jooksul on nii siin kui Peipsi Koostöö Keskuse FB-lehe tutvustatud projekti “Maailmaharidus Peipsimaa koolides 2018” raames toimunud sotsiaalreklaamide konkursi silmapaistvamaid töid.

Viimasena avaldamegi reklalaamplakati, mis märgiti žürii poolt ära oma terase teksti poolest ja sobib hästi kokku võtma tervet konkurssi. Ülihea ideega plakati “Et unenäod täituksid, tuleb ärgata” autoriteks on Mustvee Kooli õpilased Kätlin Parahhina ja Aleksandra-Eleene Rebane.
Nagu ikka, saab uudistada nii nutikate tütarlaste poolt teostatud originaaltööd kui ka kujundaja Stella Skulatšjova abiga valminud reklaamplakatit.Kogu koolinoortele suunatud projekti eesmärgiks oli kaardistada ja tõsta keskkonnaalaseid teadmisi ning toetada roheliste väärtuste levikut just noorte seas. Nii täna esitletava kui ka eelnevate reklaamplakatite põhjal näib, et noored on vägagi teadlikud keskkonnas aset leidvatest muutustest ning mõistavad, et ainus võimalik viis säilitada tasakaal looduse ja inimese vahel on ise selle nimel tegutseda. Või toimida vahel just vastupidi - jätta tegutsemata ning seeläbi loodus puutumata.

Siinkohal tasub meenutada ka noortealgatuse korras märtsikuus toimunud meeleavaldust, mille eesmärk oli juhtida üldsuse tähelepanu meid ähvardavatele keskkonnaprobleemidele ja kliimamuutustele. Tuleb igati tunnustada neid noori, kes püüavad oma igapäevaelus käituda võimalikult keskkonnasõbralikult ega karda oma põhimõtete eest seista. Uskumatult võimas, kuidas noored end kuuldavaks tegid! Üks omapärasemaid ja mõtlemapanevaid mõtteid toimunud meeleavalduselt oli loosung “Maja põleb, aga meie valime kardinaid.” Sellest saab välja lugeda kriitilist suhtumist hetkel valitseva keskkonnapoliitika ja üldiste arengute suunas. Noored on põhjendatult mures oma tuleviku pärast ja teevad omalt kõik, et ühiskonna arengusse positiivseid muudatusi tuua.

Tasub loota, et selliste hakkajate noorte avar, nii keskkonda kui ühiskonda laiemalt hoidev maailmataju hakkaks mõjutama ja kujundama meie kõigi hoiakuid ja käitumist. Noorte rolli ühiskonnas ei tasu üldsegi alahinnata, sest homse päeva kujundajad on ju siiski nemad. Vahest ei olegi noorus hukas, vaid hoopis hea eeskuju? Meie kõigi unistus on parem homne ning selle nimel tasub silmad avada küll.