GreenMind projekti video "Peipsi keskkonnaseisundist" veebiviktoriin

Veebiviktoriin "Peipsi keskkonnaseisundist" on õppevahend, mis on seotud Peipsi järve keskkonnaseisundit tutvustava videoklipiga.

HARJUTUSVIKTORIIN: see sisaldab 19 küsimust Peipsi järve keskonnaseisundi kohta.  Kui vastad õigesti esimesel katsel, teenid 2 punkti, teisel katsel aga 1 punkti.

VÕISTLUSVIKTORIIN: siin tuleb 19-le küsimusele vastata 15 minuti jooksul. Võistlusviktoriinis saad igale küsimusele vastata vaid üks kord. Kui jõuad valmis kiiremini ja kõik vastused on õiged, siis lisanduvad järele jäänud sekundid boonusena. Kui jääd ajahätta, siis saad punkte 10 minuti jooksul antud õigete vastuste eest.

Õigest vastusest hõiskab kiivitaja.

Vale vastuse korral ragistab rästas-roolind.


Küsimustik valmis projekti GreenMind „Raising Environmental Awareness in Estonian-Russian Border Area“ raames.

Projekti eesmärgiks on rohelise maailmavaate levik avalikkuse seas, mis aitab kaasa piiriüleses Peipsi piirkonnas keskkonna­sõbraliku, energiatõhusa ja atraktiivse elukeskkonna arendami­sele.

See veebiküsimustik valmis Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 rahalise abiga. Selle veebiküsimustiku sisu eest vastutab ainuisikuliselt Peipsi Koostöö Keskus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu
Õige vastuse korral siristab
Kiivitaja
Vale vastuse korral kraaksub
Rästas-roolind
Sinu tulemus
Vastasid õigesti küsimusele -st küsimusest.
Avalehele
Punktid:
0 0
Aega jäänud:
0 0 : 0 0

1)      Kui suur on Peipsi järve pindala? (NB! Videos mainitakse ligikaudset suurust).

1)      Kui suur on Peipsi järve pindala? (NB! Videos mainitakse ligikaudset suurust).

Tee oma valik. Esimesel katsel annab õige vastus 2 ja teisel katsel 1 punkti.

2) Kas Peipsi järv on pigem sügav või madal järv?

2) Kas Peipsi järv on pigem sügav või madal järv?

Tee oma valik. Esimesel katsel annab õige vastus 2 ja teisel katsel 1 punkti.

3) Mis on Peipsi järve keskmine sügavus?

3) Mis on Peipsi järve keskmine sügavus?

Tee oma valik. Esimesel katsel annab õige vastus 2 ja teisel katsel 1 punkti.

4) Milline on Peipsi järve üldine seisund  tema vee toitainete hulga järgi?

4) Milline on Peipsi järve üldine seisund  tema vee toitainete hulga järgi?

Tee oma valik. Esimesel katsel annab õige vastus 2 ja teisel katsel 1 punkti.

5) Mida põhjustab suvine sinivetikate vohamine Peipsi järves kaladele?

5) Mida põhjustab suvine sinivetikate vohamine Peipsi järves kaladele?

Tee oma valik. Esimesel katsel annab õige vastus 2 ja teisel katsel 1 punkti.

6) Kuidas on muutunud Peipsi järve vee läbipaistvus viimase 30 aastaga?

6) Kuidas on muutunud Peipsi järve vee läbipaistvus viimase 30 aastaga?

Tee oma valik. Esimesel katsel annab õige vastus 2 ja teisel katsel 1 punkti.

7) Millised tegurid mõjutavad Peipsi järve keskkonnaseisundit?

7) Millised tegurid mõjutavad Peipsi järve keskkonnaseisundit?

Tee oma valik. Esimesel katsel annab õige vastus 2 ja teisel katsel 1 punkti.

8) Mis on kõige suuremad keskkonnaprobleemid?

8) Mis on kõige suuremad keskkonnaprobleemid?

Tee oma valik. Esimesel katsel annab õige vastus 2 ja teisel katsel 1 punkti.

9) Kui Peipsi järve satub liiga palju fosforit, siis millist mõju avaldab see järve taimestikule?

9) Kui Peipsi järve satub liiga palju fosforit, siis millist mõju avaldab see järve taimestikule?

Tee oma valik. Esimesel katsel annab õige vastus 2 ja teisel katsel 1 punkti.

10) Kuidas satub fosfor Peipsi järve?

10) Kuidas satub fosfor Peipsi järve?

Tee oma valik. Esimesel katsel annab õige vastus 2 ja teisel katsel 1 punkti.

11) Millest tuleneb järve välisreostus?

11) Millest tuleneb järve välisreostus?

Tee oma valik. Esimesel katsel annab õige vastus 2 ja teisel katsel 1 punkti.

12) Mis on järve peamiseks sisereostuse allikaks?

12) Mis on järve peamiseks sisereostuse allikaks?

Tee oma valik. Esimesel katsel annab õige vastus 2 ja teisel katsel 1 punkti.

13) Mille on toonud kaasa toitainete liigne küllastumine Peipsis?

13) Mille on toonud kaasa toitainete liigne küllastumine Peipsis?

Tee oma valik. Esimesel katsel annab õige vastus 2 ja teisel katsel 1 punkti.

14) Miks on oluline tegeleda piiriveekogu kalapüügikorraldusega?

14) Miks on oluline tegeleda piiriveekogu kalapüügikorraldusega?

Tee oma valik. Esimesel katsel annab õige vastus 2 ja teisel katsel 1 punkti.

15) Kuidas nimetatakse Peipsi järve vedelema jäänud võrke?

15) Kuidas nimetatakse Peipsi järve vedelema jäänud võrke?

Tee oma valik. Esimesel katsel annab õige vastus 2 ja teisel katsel 1 punkti.

16) Kuidas jõuab järve sattunud prügi ja sodi uuesti ringiga inimeseni?

16) Kuidas jõuab järve sattunud prügi ja sodi uuesti ringiga inimeseni?

Tee oma valik. Esimesel katsel annab õige vastus 2 ja teisel katsel 1 punkti.

17) Mis võiks olla maapiirkondade elanike südameasi seoses veereostuse vähedamisega?

17) Mis võiks olla maapiirkondade elanike südameasi seoses veereostuse vähedamisega?

Tee oma valik. Esimesel katsel annab õige vastus 2 ja teisel katsel 1 punkti.

18) Milliseid taimekaitsevahendeid peaks tubli kapsakasvataja kasutama kapsausside tõrjel?

18) Milliseid taimekaitsevahendeid peaks tubli kapsakasvataja kasutama kapsausside tõrjel?

Tee oma valik. Esimesel katsel annab õige vastus 2 ja teisel katsel 1 punkti.

19) Kuidas saavad kohalikud omavalitsused kaasa aidata Peipsi järve keskkonnaseisundi paranemisele?

19) Kuidas saavad kohalikud omavalitsused kaasa aidata Peipsi järve keskkonnaseisundi paranemisele?

Tee oma valik. Esimesel katsel annab õige vastus 2 ja teisel katsel 1 punkti.
/