Eesti 2121

SISU: Õpilarp ehk hariduslik rollimäng

KOOSTAJAD: MTÜ Valge Karp

RAHASTAJA:  Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest

ÜLDTUTVUSTUS:

Milline on Eesti aastal 2121? Kas sina tahaksid seda kogeda? Haridusliku rollimängu tegevus toimub Eestis 101 aasta pärast. Mängus loome vahepealsed sündmused ja nende tagajärjed.

Mängijad on töörühmad, kes muust maailmast eraldatud uurimisjaamas püüavad taaselustada kannatanud piirkondi ja katsetada uut ühiskonna- ja majandusmudelit. Kuidas võidelda reostusega, taaselustada ökosüsteemi ja taastutvustada liike? Kuidas peavad inimesed kohanema muutunud keskkonnaga? Mida oleks saanud nende 101 aasta jooksul teisiti teha, et olukord oleks parem?

Mängu eesmärkideks on tutvustada kestliku arengu sihte, tekitada osalejates emotsionaalne side mängu teemadega, arendada omavahelist koostööd, väärtustada inimlikkust, leida ja teostada lahendusi, jõustada noori, käsitleda keskkonnateemasid laiemas poliitilises kontekstis, käsitleda eetilisi dilemmasid, viia läbi käegakatsutavaid eksperimente ning siduda mängus toimuv nii enne kui pärast üritust praeguses maailmas aktuaalsete teemade ja võimalike isikliku panustamise viisidega.


ÜLDANDMED:
 • Sihtrühma: põhikooli lõpuklasside ja keskkooli noored
 • Kestvus: 5-6h
 • Mängijate ettevalmistus: 2-3h 
 • Mängukoht: koolimaja mis on uurimislaboriks muudetud

KÄSITLETAVAD TEEMAD: 

 • Kestlik areng,
 • koostöö ja inimlikkuse väärtustamine,
 • keskkonnakaitse ja -eetika.
 • loodusvaatlused - käegakatsutavad eksperimendid - lähedus reaalsele elule

VAJALIKUD VAHENDID:

 • Klassiruum või muu ala
 • Mängu materjalid (ametlik trükk või ise trükitud): rolli-, tegelase- ja grupikaardid.
 • Soovi korral projektor
MÄNGU MATERJALID
 • Stsenaarium (valmimisel)
MÄNGU TOIMUMISED:
 • 3.-4. oktoober 2020 Iisaku Gümnaasiumis. Registreeri kuni 21.09.2020 SIIN. SEOSES KOROONAVIIRUSEGA TÜHISTATUD! Mäng toimub väiksemas formaadis Räpina Ühisgümnaasiumis 7. oktoobril kell 9.00 - 16.00.
PÄEVAKAVA:
3. oktoober
alates kell 17.00 saabumine
18.00 - 19.00 õhtusöök
19.00 - 21.00 töötoad õpetajatele ja õpilastele:
- Mängu ja selle elluviimise tutvustus gruppidele ja juhtidele
-  "Kuidas aidata õpilastel rolliga kohaneda"
- Helina Harro "Kliimamuutuste teemast läbi koolipsühholoogi pilgu" "Rollimängu prühholoogiline mõju"
- Improvisatsiooni harjutused ja eelseisvaks mänguks.
21.00 - 23.00 mõnus olemine / filmiõhtu vms / ettevalmistused mänguks.


4. oktoober
8.00 - 10.00 mängueelne töötuba
10.00 - 15.00 mäng
17.00 - tagasiside ja positiivse inspiratsiooni tund.
ca kella 18 tagasisõit

Rohkem infot:
Ederi Ojasoo
56636264
ederi.ojasoo@gmail.com
Peipsi Koostöö Keskus