NOA 2424

NOA 2424  ehk  Nüüd On Aeg

SISU: Õpilarp ehk hariduslik rollimäng

KOOSTAJAD: Lea Pullerits, Ederi Ojasoo, Mailin Eessalu, Martin Kirotar

RAHASTAJA: Põhjamaade Ministrite Nõukogu

ÜLDTUTVUSTUS:

On tulevik - meie planeet 303 aasta pärast - aastal 2424. Olukord maal on kliimamuutuste tõttu kehv, paljud liigid on juba hävinud ning inimkond otsib uut kodu Marsil. Marsile on startimas kosmoselaev NOA - Nüüd On Aeg, mis saab viia endaga kaasa piiratud hulga liike ja ressursse ehk varusid. Erinevad grupid - toidutootjad, loodusteadlased, valitsus, hiigelettevõtted(korporatsioonid), kultuuritegelased - peavad jõudma kokkuleppele, milliseid liike ja varusid kaasa võtta. Millised valikud teed sina?


ÜLDANDMED:
  • Sihtrühm: 4.-6.klass
  • Mängijate arv: 9-30 (3-6 gruppi)
  • Kestvus: 1.5h
  • Käsitletavad teemad:
- Liigiline mitmekesisus ja liikide säilimine
- Ressursside jaotamine ja omavaheline sõltuvus
- Toidusõltumatus
- Ühiskondlik ebavõrdsus

VAJALIKUD VAHENDID:

  • Klassiruum, milles on igal grupil võimalik istuda koos ümber laua ning ka kergesti ringi liikuda.
  • Mängu materjalid (ametlik trükk või ise trükitud): rolli-, tegelase- ja grupikaardid, ressursikaardid, globaalse sündmuse kaardid, kosmoselaeva skeem.
  • Soovi korral projektor.
MÄNGU MATERJALID
Rohkem infot: 
Ederi Ojasoo
56636264
ederi.ojasoo@gmail.com
Peipsi Koostöö Keskus

Mängu testimine Viimis Gümnaasiumis 05.03.2020