Inimesed

Margit Säre
Projektijuht (piiriülene- ja arengukoostöö) / MTÜ juhatuse liige
margit.sare@gmail.com, tel: 50 88 409

Margit tegeleb piiriülese- ja arengukoostöö projektidega.  Ta on lõpetanud Tartu Ülikoolis sotsiaaltöö eriala, Strasburgi Robert Schumani ülikooli magistriõpingud vähemuste õiguste erialal ning Bologna ülikooli magistrantuuri Euroopa Liidu integratsiooni ja poliitika erialal.

Ederi Ojasoo
Projektijuht (keskkonna- ja maailmaharidus) / MTÜ juhatuse liige
ederi.ojasoo@gmail.com, tel: 56 636 264

Ederi tegeleb Peipsi Koostöö Keskuses keskkonnahariduslike projektidega, mis on suunatud nii koolidele kui ka noortekeskustele. Ederi projektide keskseks teemaks on mitteformaalne õpe rollimängude kaudu. Ederi on omandanud Tartu Ülikoolis inimgeograafia ning kultuurikorralduse eriala magistrikraadid.

Aija Kosk
Projektijuht / MTÜ liige
aija.kosk@gmail.com, tel: 5103353

Aija on keskkonnahariduse, ökosüsteemiteenuste, jäätmemajanduse ning hangete spetsialist.  Peale selle on Aija Tallinna Ülikoolis keskkonnaökonoomika ja keskkonnapoliitika lektor.

Katrin Saart 

MTÜ liige
katrin.saart@gmail.com, tel: 56 955 985

Katrin viib Katrin läbi keskkonnahariduslikke õppepäevi ning panustab koolituste jms läbiviimisesse. Katrin on lõpetanud Tartu Ülikoolis geograafia eriala, omandanud õpetaja kvalifikatsiooni ja töötanud varem ka õpetajana. 

Eeva Kirsipuu-Vadi

MTÜ liige

eeva.vadi@gmail.com, tel. 52 13881

Eeva on juhtinud keskkonnateadlikkuse  alaseid projekte ja korraldanud noortelaagreid, seminare.  Eeva aitab läbi viia õppepäevi ning vastavalt võimalustele panustab koolituste jms läbiviimisesse. Erialalt on Eeva kasvatusteadlane, lisaks lõpetanud Tartu Ülikoolis keskkonnakorralduse ja planeerimise eriala. 


Sirje Tamm
Projekti raamatupidaja / MTÜ liige
Tel: 51 52 835
sirje.tamm.001@gmail.com

Sirje ülesandeks on projektide raamatupidamise korraldamine, lisaks aitab ta koostada projektide aruandeid, nõustab projektijuhte eelarvete ja lepingute koostamisel.