2022 aasta maailmahariduse päevad Peipsimaa koolides äratasid ellu hulga põnevaid ideid ja tegemisi

29. detsember 2022

2022. aastal viisid 9 Peipsimaa kooli õpetajad ja lapsevanemad oma kooliperedega ellu põnevaid maailmahariduslikke tegevusi. Populaarsemateks teemadeks töötubade, õppekäikude, arutelude korraldamisel olid jäätmekäitlus, taaskasutus, toit meie laual ja mahetootmine, elurikkus ja selle hoidmine.Ligi poolteist aastat kestnud Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse toetatud projekt „Peipsimaa koolide ja kogukondade maailmahariduslik tegevus“ on läbi saamas. 2021/2022 ja 2022/2023 õppeaastatel osales projektis kokku 9 Peipsimaa kooli, kus viidi läbi erinevaid keskkonna- ja maailmahariduslikke tegevusi. Tublid õpetajad Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumist, Juhan Liivi nim Alatskivi Koolist, Illuka Koolist, Mustvee Koolist,  Kolkja Lasteaed-Põhikoolist, Võnnu Keskkoolist, Räpina Ühisgümnaasiumist, Värska Gümnaasiumist ja Maarja-Magdaleena Põhikoolist suunasid õpilasi läbi põnevate tegevuste mõtlema kestlikuma ja õiglasema maailma toimimisest.

Maailmaharidus on teadmiste kogum, mis aitab meil paremini mõista kuidas globaalsed probleemid mõjutavad üksikisiku, kogukonna ja ühiskonna igapäevaelu ja kuidas igaüks meist saab mõjutada maailma. Maailmaharidus lähtub ÜRO säästva arengu eesmärkidest ning on mitmeid võimalusi ja teemasid, et see siduda ühe toreda õppeprotsessiga.

Maailmapäevade raames toimusid Peipsimaa koolides õppekäigud ja kogukonnasündmused, näitused ja konkursid, taaskasutuse töötoad, arutelud ja kohtumised kooliväliste külalistega, stiilipäevad ja laadad, õppeprogrammide külastused ja palju muud. Teemadeks, mida koolides kõige rohkem kajastati olid: jäätmekäitlus, asjade ja materjalide taaskasutus, toit meie laual ja mahetootmine, elurikkus ja selle hoidmine. Maailmahariduse päevade planeerimisse oli kaasatud Rohelise kooli programmi Eesti koordinaator. Kõikidele projektis osalenud koolidele anti võimalus huvi korral liituda Rohelise kooli programmiga.

Projektis osalenud õpetajate hinnangul on maailmahariduse päevade korraldamine koolides oluline. Tagasisidena öeldi, et need võimaldavad siduda põnevaid teemasid õppekavaga ning lõimida omavahel õppeainet ja reaalset elu. Samuti nähti, et maailmapäevade korraldamine annab hea võimaluse teatud teemasid käsitleda õppeainete üleselt. Oluliseks peeti, et õpilastel tekiks arusaam maailma terviklikkusest ning eri protsesside vastastikustest seostest ja suhetest.

Projekti tegevusena loodi ka maailmahariduslik veebiviktoriin „Maailmahariduslikke killukesi“, mida koolides ühe tegevusena kasutati. Huvilised leiavad selle veebiaadressilt: https://ctc.ee/viktoriinid/maailmaharidus

 

Rohkem infot: Margit Säre ja Ederi Ojasoo, tel 56636264

PEIPSI KOOSTÖÖ KESKUS, www.ctc.ee
https://www.facebook.com/peipsicenter 


Foto: Merike Kull, maailmahariduse päev Värska Gümnaasiumis
Foto: Anneli Bogens, aaskasutusmaterjalide meisterduste näitus Illuka koolis .