22.-23. veebruaril on Räpina Ühisgümnaasiumi ja Peipsi Koostöö Keskuse haridusspetsialistid õppereisil Peipsimaale, et koguda mõtteid uute õppeprogrammide- ja meetodite katsetamiseks

15. veebruar 2021

22.-23. veebruaril on Räpina Ühisgümnaasiumi ja Peipsi Koostöö Keskuse haridusspetsialistid õppereisil Peipsimaale, et koguda mõtteid uute õppeprogrammide- ja meetodite katsetamiseks22.-23. veebruaril toimub  Räpina Ühisgümnaasiumi õpetajate õppereis Peipsi äärde, mille eesmärgiks on tutvuda Peipsimaaga ning saada uusi mõtteid, kuidas tutvustada piirkonna rikkalikku loodu- ja kultuurilugu uuenduslikes õppeprogrammide.

Samal nädalal toimub Petseri 3. keskkooli ja Peipsi Järve Projekti õppereis Pihkva rajoonis ning 26. veebruaril võetakse õppereisi tulemused kokku piiriülesel zoomi seminaril.  Kuna ühised õppereisid ei ole koroonaviiruse tõttu võimalikud, loodame, et piiriülene teadmiste ja kogemuste vahetamine on võimalik ka virtuaalselt. Zoomikohtumisel saavad partnerid teada nii naabrite juures kasutatavatest nii veebipõhistest kui ka õuesõppe meetoditest.

Suurendamaks Räpina kooli õpetajate vahetut kontakti õpetavate teemadega külastatakse Peipsiäärsel õppereisil Varnja samovarimaja ja uuritakse vanausuliste elu-olu. Päeva tippsündmuseks kujuneb arvatavasti karakatitsa sõit Peipsi järvele ja talviste kalapüügimeetodite katsetamine omal käel. Samuti käiakse ka Peipsimaa muuseumis ja Peipsi järve elutoas Kasepääl. Kuna Peipsimaa on seotud Kalevipoja lugudega, siis ei jää külastamata ka Kalevipoja koda.

Õppereisi seminari osas räägime lähemalt Peipsimaa digitaalsetest õppematerjalidest näiteks asjavalminud Peipsimaa ökohüvesid tutvustavast veebiviktoriinist, millega saab tutvuda: http://ctc.ee/viktoriinid/peipsimaa-okohuved

Peipsi järve ja Peipsi järve regiooni keskkonnateadlikkuse tõstmise tegevusi viiakse läbi “CuNaHe” projektitegevuste raames, mida rahastab Eesti-Vene piiriülene koostöö programm 2014-2020 ja kaasfinantseerib SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti "CuNaHe" kogueelarve on 164 763,00 eurot. Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 kaasrahastab projekti suuruses 148 286,70 eurot. Antud pressiteade valmis Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 rahalise abiga. Selle pressiteate sisu eest vastutab ainuisikuliselt Peipsi Koostöö Keskus koos partneritega ning selles kajastata mingil juhul Programmi, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Rohkem teavet:      

Projekti juht
Margit Säre
Peipsi Koostöö Keskus
margitsare@gmail.com
tel 3725088409