PRESSITEADE: 3. märtsil toimuval projekti CuNaHe lõpuseminaril tutvustatakse Peipsi järvega seotud õppematerjale

15. veebruar 2021

3. märtsil toimub Tartu haridusuuenduskeskuses kaheaastakse Eesti-Vene koostööprogrammi projekt „CuNaHe: Formaalsete ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku koostöö tugevdamine Peipsi järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi säilitamise ja edendamise toetamiseks“ lõpuseminar. Projekti käigus on välja töötatud mitmeid õppematerjale. Seminaril võetakse kokku projekti tulemused ja tehakse ülevaade valminud materjalide testimistest. Samuti on olulisel kohal COVID-19 mõjutustel praktiseeritud digitaalne ja distantsõpe.

Lõpuseminar toimub zoomis.
Zoom link:  https://zoom.us/j/98349623336?pwd=YTY0TkRMdzArSHp0YTkwZWs0Z1lWdz09


Projekti CuNaHe eesmärgiks oli haridusasutuste võrgustiku kaudu tugevdada piiriülest koostööd. Projektis käsitleti Peipsi-Pihkva järve piirkonna ühist kultuuri-ja looduspärandit läbi uuenduslike hariduslike meetodite ja aktiivõppe, mis omakorda aitab kaasa teadlikkuse suurenemisele piirkonnast ning selle edendamisele. Rohkem infot projektist http://www.ctc.ee/kaimasolevad-projektid/cunahe

2019. aastal Eesti-Vene piiriülese koostööprojekti CuNaHe raames on valminud Peipsi järve lõimitud õppe materjalid. https://yg.rapina.ee/wp-content/uploads/2019/10/Korrigeeritud-Peipsi_loiminguprojektid_koond-1.pdf. Metoodilised õppematerjalid loodi Räpina Ühisgümnaasiumi juhtimisel ning on seotud järve looduse ja piirkonna keele ning ajaloo käsitlemisega ainetundides. 

Projekti raames valmis ka materjale, mis aitavad Peipsimaaga tutvuda kodudeski. Näiteks saab selle piirkonna kultuuri- ja looduspärandida tutvuda ka läbi kahe veebiviktoriini. Peipsimaa veebiviktoriinis http://ctc.ee/viktoriinid/peipsimaa  tuleb panna proovile teadmised piiriülese Peipsi järve geograafiast, ajaloost ja kultuurist proovile.  Teine tutvustab Peipsimaa ökosüsteemi teenuseid ehk ökohüvesid http://ctc.ee/viktoriinid/peipsimaa-okohuved

Peipsi järve ja Peipsi järve regiooni keskkonnateadlikkuse tõstmise tegevusi viiakse läbi “CuNaHe” projektitegevuste raames, mida rahastab Eesti-Vene piiriülene koostöö programm 2014-2020 ja kaasfinantseerib SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti "CuNaHe" kogueelarve on 164 763,00 eurot. Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 kaasrahastab projekti suuruses 148 286,70 eurot. Antud pressiteade valmis Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 rahalise abiga. Selle pressiteate sisu eest vastutab ainuisikuliselt Peipsi Koostöö Keskus koos partneritega ning selles kajastata mingil juhul Programmi, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

SEMINARI PROGRAMM
Zoom link: https://zoom.us/j/98349623336?pwd=YTY0TkRMdzArSHp0YTkwZWs0Z1lWdz09


Rohkem teavet:      

Projekti juht
Margit Säre
Peipsi Koostöö Keskus
margitsare@gmail.com
tel 3725088409


CuNaHe: Improved network of formal and informal education institutes to support Cultural and Natural Heritage of the Lake Peipsi/Chudskoe-Pskovskoe region

 

Projekti kaasrahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020