Alanud Peipsimaa kultuuri- ja ajaloopärandi säilitamist edendav projekt Heritage Hunters kutsub pärandikütid sügisel Peipsimaale

04. mai 2023

Peipsimaa kultuuripärandit ja kogukondade koostööd edendav projekt ER 193 Heritage Hunters aitab läbi ühisturunduse kaasa Peipsimaa muuseumite koostöövõrgustiku arendamisele. Sügiseks saab selle raames valmis ühisturunduse ideestik, lõbus kaardimäng piirkonnale iseloomulikest objektidest ning Peipsimaa kultuuri ja keelerikkust tutvustav pärandiküttide mäng, millest oodatakse osa võtma seltskondi, kellel huvi jahtida nähtavaid ja nähtamatuid aardeid.Järve kallastel elavaid inimesi ühendab järv ja selle ökosüsteemi teenused. Ajaloo ja erinevate hõimude jälgi kohtab keeles ja kultuuris, mistõttu on piirkond väga killustunud, kuid annab palju ainest Peipsimaad külastada.

Möödunud aastal sai hoo sisse Peipsimaad kõnepruukide kaupa tutvustav pärandirada. Veebikaart on leitav aadressilt https://ctc.ee/peipsimaa/e-kaart-parandirada. Peipsi Koostöö Keskuse kodulehel olev veebikaart annab ülevaate Peipsimaal olevatest huviväärsustest lähtudes piirkonna keelelisest ja kultuurilisest eripärast. Kaardi põhjal saab tutvuda näiteks Kodavere murraku-, Vanausuliste murraku- , Räpina murraku-, Setu keele jt. radadega. Jätkuprojektis Heritage Hunters liigutakse edasi Peipsimaa keelelise ja kultuurilise eripära tutvustamisega sh loodud video- ja trükimaterjali levitamisele. Tegeletakse muuseume ja kultuuripärandi keskuste koostööd edendavate ühisturunduse ideede arendamisega. Sügiseks valmib Peipsimaa huviväärsuseid tutvustav Pärandiküttide mäng, mis viib nii suured kui väikesed pärandisõbrad seiklema ning avastama muuseumite ja kultuuripärandi keskuste läheduses olevaid vaatamisväärsuseid ja teadvustama eri piirkondade keelelist omapära. Projekti tegevused toetavad piiriäärsete kogukondade koostööd kultuuri- ja ajaloopärandi säilitamises ja edendamises.

Rohkem infot projektist https://ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/heritage-hunters Projekti Heritage Hunters - ER193 kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames. 

Rahastaja: Eesti EL välispiiri programm.

Projekt kogueelarve on 49 645,34  eurot. Projekti Heritage Hunters - Peipsiland Heritage Trail joint marketing kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.
Projekti eelarve on 49 645,34 eurot ja programmi kaasfinantseering 44 680,80 eurot.


Rohkem infot: Ederi Ojasoo, 56636264

PEIPSI KOOSTÖÖ KESKUS, www.ctc.ee
https://www.facebook.com/peipsicenter