E-kaart "Pärandirada"

Pärandirada annab ülevaate Peipsimaal asuvatest muuseumitest ja kultuuripärandi asutustest ning nende lähiümbruses paiknevatest temaatilistest vaatamisväärsustest erinevate kõnepruukide kaupa.

Kuna Peipsimaa on rikas oma keele ja kultuuri pärast, siis on püütud objektide valimisel lähtuda ka veidi seoseset kohaliku kõnepruugiga.

Turismimarsruudid:

Peipsimaa keelerikkusega saab tutvuda siin.

Pärandiraja objektide ülevaade asub siin.

Muuseumite kohta käiv info on võetud muuseumite ja asutuste kodulehelt ja osaliselt ka Puhka Eestis kodulehelt, mida on palutud projektiga seotud orgnisatsioonidel täiendada.


Selle kaardi eest vastutab vaid Peipsi Koostöö Keskus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

Rohkem infot projektist https://ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/peipsiring

Projekti PeipsiRing - ER164 kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.  

Pressiteade valmis Euroopa Liidu rahalise abiga. Selle sisu eest vastutab ainuisikuliselt MTÜ Peipsi Koostöö Keskus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti.