Algas projekt GreenEduLarp

28. veebruar 2022

Projekti GreenEduLARP eesmärgiks on kasutada õpiLarpi (ing: EduLARP - Educational Live Action Role Play Game) kui tööriista kliimamuutustega seotud keskkonnateadlikkuse tõstmiseks.

Läbi mängulise meetodi seovad õpilased, aga ka õpetajad kliimamuutustega seotud õppeteemad mänguliste, kuid reaalsete olukordadega sarnaste kogumustega. See aitab saadud infot ja mõtteid seostada tegelikkusega ja ka luua seosed oma keskkonnasõbralikuma ellusuhtumisega.  

Projekti eesmärgid on:

  • Anda õpetajatele uusi pädevusi keskkonnahariduses, kasutades selleks rollimängu meetodit.
  • Suurendada õpilaste enesekindlust, meeskonnatööd ja tegutsemisoskusi läbi rollimängu, käsitleda õpilastega kliimamuutustega seotud teemasid.
  • Luua avalikkusele kättesaadav veebimaterjal edasiseks kasutamiseks.
  • Koostada riikidevaheline strateegia haridusliku rollimängu metoodika kohandamiseks koolide õppekavadesse.

Projekti raames kaasatakse õpetajaid ja õpilasi rohelise mõtteviisi ja tegevustega seotud lugude loomisega hariduslike rollimängude meetodi kasutamisse. Audiovisuaalsete võimaluste kaudu levitatakse projekti tulemusi Euroopas ning innustatakse rollimängude meetodi kasutamist kogemusliku ja vaheldusrikkama õpiprotsessi täiendamiseks.

Miks me seda teeme? Kliimamuutused on meie aja suurim väljakutse. Inimesi peetakse kliimamuutuste peamiseks põhjustajaks ja seetõttu on nende aktiivne osalemine leevendus- ja kohanemismeetmetes ülioluline. EL on käivitanud rohelise kokkuleppe algatuse, et tõsta teadlikkust kliimamuutustest, tööstuse innovatsioonist ja muust.

Muudatuste tegemiseks on vaja haridussektori panust. Väikesed sammud selle poole on ka keskkonnateemade lisamine olemasolevatesse õppekavadesse. Lisaks ainealastele teadmistele ja oskustele on vaja arendada üldpädevusi (kriitiline mõtlemine ja probleemide lahendamise oskus, loovus, suhtlemis- ja koostööoskus, empaatiavõime), mis võimaldavad õppijatel lahendada eesseisvaid keerulisi probleeme.

Arvestades õppija üha aktiivsemat rolli õppeprotsessis ja kaasavate õppemeetodite kasutamist koolis, kogub populaarsust ka õppimine läbi mängu. Mängude kasutamine hariduses on saanud paljude praktikute ja teadlaste huviorbiidiks. Üks mõjukamaid viise kogemuslikul viisil õppimiseks ja sisu paremaks meeldejätmiseks, käivitades ka sisemise motivatsiooni, on Live-Action Role Playing (LARP). Uuringud on kinnitanud, et õppijad jätavad sisu paremini meelde, kui nad osalevad aktiivselt õppeprotsessis, näiteks dramatiseerimise, simulatsiooni ja rollimängu puhul. See on viinud meid selle GreenEduLARP projekti raames uurima EduLARPi kliimamuutuste hariduse (CCE) potentsiaali.

Rohkem projektist: https://ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/rohelineopilarp