Roheline õpiLarp

Projekti nimi:
„GreenEduLARP – rohelised tegevused koolis, kasutades harivat päris elus rollimängu (EduLARP)”
„GreenEduLARP - Green Actions in School using Educational Live-Action Role-Playing (EduLARP)”


Rahastaja:
Erasmus +; 
GreenEduLarp, co-founded by the European Union, Erasmus+ Cooperation partnerships in school education
Projekt nr 2021-1-EE01-KA220-SCH-000032573

Kestvus:
Veebruar  2022 - August 2024Projekti juht: Ederi Ojasoo, ederi.ojasoo@gmail.com

Partnerid:

MTÜ Peipsi Koostöö Keskus - Eesti
MTÜ Mõõgavennad - Eesti
AeliaPath - Kreeka
Stimmuli For Cocial Change - Kreeka
LajvVerkstaden Sverige ekonomisk förening  - Rootsi
Szkola Podstawowa im. Marii Wojcik w Krepcu  - Poola

Seotud osapooled:
Tarvastu Avatud Noortekekus (Tarvastu Open Youth Center),
Estonia Tarvastu Gümnaasium (Tarvastu Gymnasium),
Estonia Tartu Ülikooli Haridusuuenduskeskus (Center of Educational Innovation of The University of Tartu),
Estonia Värska Gümnaasium (Värska Gymnasium),
Sweden Magelungen school, Västerås,
Sweden Robinsson school Enköping,
Sweden Aristotelio Kollegio Thessalonikis, Greece Fryganiotis School (Secondary school),
Thessaloniki, Greece 14th High School of Thessaloniki,
Greece Ekpaideftiria Vasileiadi, Primary and Secondary School, Thessaloniki,
Greece Intercultural Junior High School of Thessaloniki, Greece


Eesmärk ja kokkuvõte:

Kliimamuutused on meie aja suurim väljakutse. Projekti GreenEduLARP eesmärk on kasutada hariduslikku rollimängu (Educational Live Action Role Playing) kui meetodit  kliimamuutusega seotud haridustegevuses. Meetod aitab õpilastel aga ka õpetajatel klassiruumis õpitud kliimamuutuste teemat seostada tegelikkusega.  

Projekti eesmärgid on:

  • Anda õpetajatele uusi pädevusi keskkonnahariduses, kasutades selleks rollimängu meetodit.
  • Suurendada õpilaste enesekindlust, meeskonnatööd ja tegutsemisoskusi läbi rollimängu, käsitleda õpilastega kliimamuutustega seotud teemasid.
  • Luua avalikkusele kättesaadav veebimaterjal edasiseks kasutamiseks.
  • Koostada riikidevaheline strateegia haridusliku rollimängu metoodika kohandamiseks koolide õppekavadesse.

Projekti raames kaasatakse õpetajaid ja õpilasi rohelise mõtteviisi ja tegevustega seotud lugude loomisega hariduslike rollimängude meetodi kasutamisse. Audiovisuaalsete võimaluste kaudu levitatakse projekti tulemusi Euroopas ning innustatakse rollimängude meetodi kasutamist kogemusliku ja vaheldusrikkama õpiprotsessi täiendamiseks.

Tegevused:


  • GreenEDULARP  4th Project Meeting, online meeting. Agenda.  • GreenEDULARP : 5rd Project Meeting, 17.10.2023 online meeting! Agenda.


Uudiskirjad:

  •  GreenEDULARP õppimise ja koolituse sündmus (LTTA) toimub Mełgiew 26.04.-29.04.2023Materjalid:

Ainekava - Alusta rohelise õpilarbi materjalidega tufvumisest. Sellest leiate õppesisu ulatuse ja järjestus
Tunnikavad -Vaadake üle tunniplaanides välja toodud eesmärgid, juhendamisstrateegiad, vajalikud ressursid ja hindamismeetodid. Kohandage tunniplaane vastavalt oma õpilaste vajadustele ja eelistustele.
Õpetajate tööriistakomplekt - õpetajate ettevalistus - Vaadake läbi tööriistakomplektis pakutav taustteave, lisamaterjalid ja soovitatud õpetamisstrateegiad. Tutvuge meie veebis olevate videotega, mida saate tundides kasutada
Õpetajate tööriistakomplekt - jaotusmaterjali -  Jagage õpetajate tööriistakomplektis olevaid jaotusmaterjale oma õpilastele lisamaterjalina. Kasutage jaotusmaterjale põhikontseptsioonide tugevdamiseks, täiendavate praktikavõimaluste pakkumiseks või arutelu ergutamiseks. Vajadusel võite jaotusmaterjale kohandada vastavalt vajadusele, et need vastaksid paremini teie õpetamisstiilile ja õpilaste vajadustele.


Green Edularbi audiovisuaalne HUB- https://www.youtube.com/@GreenEdularpKoduleht valmis projekti „GreenEduLARP - Green Actions in School using Educational Live-Action Role-Playing (EduLARP)” toel.


Projekti GreenEduLARP tegevused on rahastatud Euroopa Komisjoni toel, läbi Erasmus + programmi. Selle sisu ja materjal kajastavad ainult autorite seisukohti ning komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe võimaliku kasutamise eest.
Projekti nr: 2021-1-EE01-KA220-SCH-000032573

Rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja arvamused on ainult GreeEdu Larp projekti partnerite omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta.