Keskkonnasõbralik toit

04. detsember 2023

Peipsi Koostöö Keskus viib läbi keskkonnasõbraliku toidu teemalisi töötubasid
Peipsi Koostöö Keskus alustas sügisel uut #ESTDEV maailmaharidusprojekti planeedisõbraliku toidu teemal ja novembris - detsembris olemegi käinud mitmes Peipsiäärses ja Lõuna-Eesti  koolis ja noortekeskuses rääkimas, kuidas me saame igapäevaste valikutega vähendada oma mõju kliimamuutusele – seda siis eelkõige eelistades lähedal kasvatatud ja mahetoitu toitu, vähendades liha osakaalu oma toidulaual ja toidu raiskamist, eelistades vähem pakendatud asju jm


Vaata  slaidiesitlust