Turundusteemaline koolitus muuseumitele ja kultuuripärandi keskustele 

04. oktoober 2022

14.10.2022 on toimumas inspireeriv ja praktiline koolituspäev virtuaalsete ja käegakatsutavate näituste kuraatori Mairo Rääsk poolt „Lugu, mida pajatab Peipsimaa“.Koolituse eesmärk on suunata  muuseumeid ja kultuuripärandi keskusi keskenduma oma tugevuste arendamisele lähtuvalt Peipsimaast kui ajaloolisest ja ökoloogilisest tervikruumist.  Koolitus aitab mõista ja ära tunda, milline võiks olla valmisolek ja võimekus Peipsimaal peituvaid võimalusi enda heaks tööle panna.

Aeg: 14.10.2022
Koht: Kalevipoja muuseum 
Kääpa küla, Mustvee vald, 49323, Jõgeva maakond

Inspireeriv ja praktiline koolituspäev virtuaalsete ja käegakatsutavate näituste kuraatori Mairo Rääsk poolt „Lugu, mida pajatab Peipsimaa“. Koolituse eesmärk on suunata  muuseumeid ja kultuuripärandi keskusi keskenduma oma tugevuste arendamisele lähtuvalt Peipsimaast kui ajaloolisest ja ökoloogilisest tervikruumist.  Koolitus aitab mõista ja ära tunda, milline võiks olla valmisolek ja võimekus Peipsimaal peituvaid võimalusi enda heaks tööle panna.

Koolitusele registreerimine kuni 12.10.2022 SIIN.  

Aga miks?

Peipsimaa on eriline nii oma looduse kui ka kultuuri poolest. Järv on aastasadu liitnud erinevad järve kaldad ja osaliselt ka sisemaa piirkonnad suureks terviklikult toimivaks ökosüsteemiks, mille mõju ulatub tänasesse päeva. Peipsimaad iseloomustab erinevate kultuuride ja traditsioonide mitmekesisus, mis annab piirkonnale ainuomased aktsendid ja väärtused.  

Eesmärk

  •  Inspireerida ja ärgitada muuseume ning kultuuripärandikeskusi otsima ja leidma paiga ajaloost, pärimusest ja kultuurist tulenevaid võimalusi.
  • Teha praktilisi ülesandeid, kuidas muuseumid ja kultuuripärandikeskused ennast määratlevad ja kuidas selle enesemääratluse kaudu oma tugevusi edasi arendada.
  • Kuhu ja kuidas oma jõudu ja energiat kõige paremini suunata, et sellest oleks võimalikult suur kasu.

 
Koolitaja Mairo Rääsk

https://cv.blueray.ee/portfolioest 

Päevakava

9:00 – 9:30 Saabumine ja tervituskohv
9.30 – 10:00 Mari Niitra (Liivi Muuseum). Peipsimaa keeleline ja kultuuriline eripära.
10:00 – 11: 00  Mairo Rääsk (Blueray OÜ). Ajalooline Peipsimaa: ökoloogiline, ajalooline ja kultuuriline kooslus.
11:00 – 11: 15 Kohvipaus
11.15 – 12.45   Kuidas ennast määratleda? Miks see tähtis on? Kuidas enesemääratluse kaudu organisatsiooni/teenust/toodet arendada?
13:15 – 14:45 Kuidas ideega töötada, seda lihvida, katsetada ja ellu rakendada.
Iseseisev töö (tugevuste arendamine).
14:45 – 15:00 Kohvipaus
15.00 – 15:30 Iseseisva töö esitlused

.........................................................................................................................................

Rohkem infot projektist ER164 Chudskoye/Peipsi Museums Ring siin.

Sündmuse elluviimine on osa projektist PeipsiRing - ER164, mida kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames. 

Rohkem infot: Ederi Ojasoo, 56636264