Meie uus projekt tähtsustab Peipsi- ja Setomaa kultuuri- ja looduspärandi hoidmist ja pärimuskeskuste koostööd

22. mai 2023

Algas uus projekt, mis tähtsustab Peipsi- ja Setomaa kultuuri- ja looduspärandi hoidmist ja pärimuskeskuste koostööd

Seto-ja Peipsimaa kultuuripärandi projekti  (
ER187 Preserving Heritage) eesmärgiks on suurendada kogukondade ja pärimuskeksuste koostööd pärandi säilitamisel, ja edendada pärimuse tutvustamist eelkõige nooremale põvkonnale.
Peipsimaa - olles aastasadu olnud eri võimude ristteel on väga omapärane nii kultuuriliselt kui keeleliselt. Meie projekti  laiemaks eesmärgiks on toetada Peipsimaa eri kultuuri- ja keelekogukondade (Kodavere, Setomaa, vanausuliste külad, Iisaku) vahel võrgustamist ja kogemuste vahetamist. Kaasame noori, et julgustada neid uurima ja hindama oma pärimuskultuuri ja õppima kohakeelt.

Projekti partnerid – Peipsi Koostöö Keskus ja Setomaa Liit - korraldavad noorte suvekooli, töötavad välja Peipsi- ja Setomaa audiolood kodavere ja seto keeltes koos loomekaartidega, korraldavad sügisel pärimusõhtud ning pärimuskultuuri õpetamise metoodikate ja praktikate seminari.

Erilist tähelepanu pööratakse meie sündmuste keskkonnasõbralikkusele ning uudsete, digitaalsete õpetamismeetodite kasutuselevõtule.

Meie projekti assotsieerunud partneriteks on Kodavere pärimuskeskus ja Kihnu Elava Pärimuse MTÜ.

 
ER187 Preserving Heritage  ühendab juba ellu viidud kultuuri- ja looduspärandile suunatud haridus- ja teadlikkuse tõstmise projektide (ER8, ER52, ER164) saavutusi Peipsimaal ning parandab kohalike kogukondade koostööd pärandi kaitsmisel ja edendamisel.
Loe lähemalt projektist: https://ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/peipsi-kultuurikoostoo


ER187 Preserving Heritage  projekti kaasrahastab Eesti EL välispiiri programm summas 65618,81 euro ja projekti kogueelarve on 72909,79 eurot.


Pressiteate sisu eest vastutab ainuisikuliselt MTÜ Peipsi Koostöö Keskus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti.

 


Rohkem infot: Margit.Sare @ gmail.com