Seto-ja Peipsimaa kultuuripärand

Projekt: Seto-ja Peipsimaa kultuuripärand / Preserving and promoting Seto- and Peipsiland cultural heritage

Rahastaja: European Neighbourhood Instrument; co-financed by the European Union

Aeg: Mai-November  2023
Partnerid: Peipsi Koostöö Keskus (juhtpartner), Setomaa liit
Assotsieerunud partneriteks on Kodavere pärimuskeskus ja Kihnu Elava Pärimuse MTÜ.
Projektijuht: Margit.Sare @gmail.com

Seto-ja Peipsimaa kultuuripärandi projekti  (ER187 Preserving Heritage) eesmärgiks on suurendada kogukondade ja pärimuskeksuste koostööd pärandi säilitamisel, ja edendada pärimuse tutvustamist eelkõige  nooremale põvkonnale.
Projekti partnerid  korraldavad noorte suvekooli, töötavad välja Peipsi- ja Setomaa audiolood Kodavere ja seto keeltes koos loomekaartidega, korraldavad sügisel pärimusõhtud ning pärimuskultuuri õpetamise metoodikate ja praktikate seminari.
Erilist tähelepanu pööratakse meie sündmuste keskkonnasõbralikkusele ning uudsete, digitaalsete õpetamismeetodite kasutuselevõtule.

ER187 Preserving Heritage  ühendab juba ellu viidud kultuuri- ja looduspärandile suunatud haridus- ja teadlikkuse tõstmise projektide (ER8, ER52, ER164) saavutusi Peipsimaal ning parandab kohalike kogukondade koostööd pärandi kaitsmisel ja edendamisel. 

ER187 Preserving Heritage  projekti kaasrahastab Eesti EL välispiiri programm summas 65618,81 euro ja projekti kogueelarve on 72909,79 eurot.
 
Tegevused
T1. Päranditeemaline suvekool Värskas (1-4 august 2023)
T2. Seminar kultuuripärandi tutvustamisest ja õpetamisest - 6. oktoober 2023, Tartus.

Ettekanded:
Õie Sarv, Setomaa Muuseumid – Pärimuskultuuri õpetamisest Setomaal

Kairi Güsson - Pärimuskultuuri õpetamisest Peipsimaal.
Janika Teervalt ja Jane Vabarna, Värska lasteaed - Pärimuse õpetamise kogemused Värska Lasteaias
Ergo-Hart Västrik, Kodavere Pärimuskeskus - Kodavere kandi pärimuse hoidmisest ja õpetamisest 
Kristina Rajando, Rocca al Mare Kool– Pärimuskultuuri õpetamine formaalses ja mitteformaalses hariduses Rocca al Mare Kooli ja Vormsi saare näitel
Mare Mätas, Kihnu Elava Pärimuse MTÜ –Pärimuskultuuri hoidmine ja edendamine Kihnu saarel
Alli Laande, Mulgi Kultuuri Instituut -Pärimuskultuuri õpetamine ja edendamine Mulgimaal
Liis Burk, Lahemaa Pärimuskoda -Pärimuskultuuri õpetamine Lahemaal
Ivo Kruusamägi, Wikimedia Eesti – Vikipeedia rollist Eesti kultuuripärandi tutvustamisel
Vahur Puik, MTÜ Eesti Fotopärand – „Ajapaik – ühisloomega pildilist pärandit rikastamas"


T.3  Kohakeelsed audiolood.
Kodavere keelne audiologu

Kodavere murraku loojutustuskaardid - Lae alla trükikõlbulik PDF siit.
 

T4.Peipsimaa pärimusõhtud  -26. oktoober Värskas; 18. september Palal


Valmisid kaks setokeelset muinasjutu faili "Repän hanikar´ah" ja „Tark ims“ ühe loo jutustamise kaartide komplekt. Muinasjuttude jutustaja on Õie Sarv, jutufailid seadis kokku Kristjan Jaago, jutuseadete idee autor on Maarja Sarv.  Muinasjutte saab kuulata SIIT:
 

 Muinasjutu "Repän hanikar´ah" juurde loojutustuskaardid, mille abil on lastel kuuldud lugu lihtne meenutada ja ise taasesitada.