Seto-ja Peipsimaa kultuuripärand

Projekt: Seto-ja Peipsimaa kultuuripärand / Preserving and promoting Seto- and Peipsiland cultural heritage

Rahastaja: European Neighbourhood Instrument; co-financed by the European Union

Aeg: Mai-November  2023
Partnerid: Peipsi Koostöö Keskus (juhtpartner), Setomaa liit
Assotsieerunud partneriteks on Kodavere pärimuskeskus ja Kihnu Elava Pärimuse MTÜ.
Projektijuht: Margit.Sare @gmail.com

Seto-ja Peipsimaa kultuuripärandi projekti  (ER187 Preserving Heritage) eesmärgiks on suurendada kogukondade ja pärimuskeksuste koostööd pärandi säilitamisel, ja edendada pärimuse tutvustamist eelkõige  nooremale põvkonnale.
Projekti partnerid  korraldavad noorte suvekooli, töötavad välja Peipsi- ja Setomaa audiolood Kodavere ja seto keeltes koos loomekaartidega, korraldavad sügisel pärimusõhtud ning pärimuskultuuri õpetamise metoodikate ja praktikate seminari.
Erilist tähelepanu pööratakse meie sündmuste keskkonnasõbralikkusele ning uudsete, digitaalsete õpetamismeetodite kasutuselevõtule.

ER187 Preserving Heritage  ühendab juba ellu viidud kultuuri- ja looduspärandile suunatud haridus- ja teadlikkuse tõstmise projektide (ER8, ER52, ER164) saavutusi Peipsimaal ning parandab kohalike kogukondade koostööd pärandi kaitsmisel ja edendamisel. 

ER187 Preserving Heritage  projekti kaasrahastab Eesti EL välispiiri programm summas 65618,81 euro ja projekti kogueelarve on 72909,79 eurot.
 
Tegevused
T1. Päranditeemaline suvekool Värskas (1-4 august 2023)
T2. Seminar kultuuripärandi tutvustamisest ja õpetamisest (oktoober 2023)
T3. Peipsimaa audiolood (kodavere  ja seto murrakus)
T4.Peipsimaa pärimusõhtud (Setomaal, Kodavere kihelkonnas)