Mustvee  Waterman

30. juuni 2023

Meie uus projekt tegeleb Mustvee linna veevarustuse kvaliteedi parandamise, reostuskoormuse vähendamise ja inimeste keskkonnateadlikkuse suurendamisega

Mustvee linna veevarustuse kvaliteedi parandamise, reostuskoormuse vähendamise ja inimeste keskkonnateadlikkuse suurendamise projekti  (ER229 Mustvee WaterMan) eesmärgiks on renoveerida Mustvee linna tsentraalse veevarustuse pumpla ja veetöötlusjaam, rajada kõvakate Mustvee sadamas paatide remondi- ja hooldusalale ning viia läbi avalikusele suunatud keskkonnateadlikkuse tõstmise kampaania. Kampaania käigus viiakse läbi avalik infoseminar, veeteemaline viktoriin ja puude istutamise aktsioon.

Projekti viiakse ellu juuni-detsember 2023.

Projekti eelarve on 296473,20 eurot millest 266825,88 eurot rahastab Eesti Euroopa Liidu välispiiri programm 2014-2020. 

Projekti partnerid on Mustvee Haldus OÜ ja Peipsi Koostöö Keskus.

Loe lähemalt projektist