Peipsi Ring - uus Peipsi-Pihkva järve piirkonna muuseumite võrgustikku arendav koostööprojekt

05. veebruar 2022

Uus Eesti-Vene rahvusvaheline Peipsi-Pihkva järve piirkonna kultuuripärandi koostööprojekt aitab kaasa Peipsimaa muuseumite koostöövõrgustiku arendamisele


Juba mõned kuud on aktiivselt ellu viidud ER164 Chudskoye/Peipsi Museums Ring (Peipsi Ring) tegevusi. Arendamaks Peipsimaa muuseumite koostöövõrgustikku, toimus jaanuarikuus muuseumitöötajate õppereis Setomaa muuseumitesse. Eesmärgiks oli üheskoos tutvuda Setomaa muuseumite ekspositsioonidega, programmidega, koostöö- ja turundusteemadega. Suurendada kontakti Peipsimaa muuseumite töötajate vahel ja arendada mõtteid ühise turismimarsruudi loomisest.

Projektis Peipsi Ring keskendume Peipsimaa muuseumite ja pärandkultuuri ühenduste koostöövõrgustiku loomisele, koolitus- ja teavitustegevustele. Projekti tegevused toetavad Eesti-Vene piiriäärsete kogukondade valmisolekut aktiivseks koostööks piirkonna kultuuri- ja ajaloopärandi säilitamises ja edendamises.

Eestipoolse projektijuhi Margit Säre sõnul on muuseumite omavahelise koostöö arendamine väga vajalik. Õppereis Setomaale oli hea võimalus muuseumitöötajatel omavahel silmast silma kokku saada ja oma mõtteid vahetada muuseumitöö igapäevastest rõõmudest ja kitsaskohtadest.

Rohkem infot projektist https://ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/peipsiring

Projekti rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020. Projekt kogueelarve on 104 502,75 eurot. Eesti-Vene piiriülese koostöö programm rahastab projekti suuruses 94 052,47 eurot.

Antud pressiteade valmis Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 rahalise abiga. Selle pressiteate sisu eest vastutab ainult Peipsi Koostöö Keksus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Rohkem teavet:

Margit Säre, Peipsi Koostöö Keskus
margitsare@gmail.com, tel 3725088409