Rollimäng kui vahend keskkonna- ja maailmahariduslike teemade teadlikkuse tõstmiseks

27. aprill 2019

Peipsi Koostöö Keskus on oma uutes projektides katsetamas rollimängu kui vahendit  loodus- ja maailmahariduslike teemade teadlikkuse tõstmiseks. Käimas on järgnevad projektid:

  • Peipsi Koostöö Keskusel on käimas  keskkonnateemalise rollimängu “Mis seal toimub?” pilootprojekt, mille käigus viiakse 2019. aasta juunis Tartu loodusfestivali ajal läbi Tartu linnarahvale avatud keskkonnateemalise päris elus rollimäng ja mängu läbiviimise kiirkoolitus. Rohkem infot: http://www.ctc.ee/projektid/labiviidud-projektid/mis-seal-toimub 
  • Alates märtsist 2019 on käimas Bridge 47 rahastatud maailmahariduslik projekt „Mining in my mind“, mille eesmärgiks on välja arendada interaktiivne põlevkivi kaevandamise teemaline töötoa programm, mis näitlikustab kaevandamise mõju kohalikul ja ka globaalsel tasandil. Põlevkivi kaevandamise teemalise töötoa programmi loomiseks luuakse Peipsi Koostöö Keskuse poolt lühikene video, mis tutvustab noortele põlevkivi kaevandamise mõjusid. Rohkem infot:   http://www.ctc.ee/projektid/labiviidud-projektid/mining-in-my-mind
  • 2019. aasta sügisel saab alguse maailmahariduslik projekt „Rollimäng õpilastele ÜRO kestliku arengueesmärkide vajalikkuse mõistmiseks“. Projektiga tutvustatakse Peipsi piirkonna koolinoortele ja nende õpetajale globaalseid arengu- ja keskkonnaprobleeme läbi aktiivse kaasalöömisega rollimängus. Projekti kulminatsiooniks on LARP tüüpi (Live Action RolePlay, Päris Elus Rollimäng) rollimäng, mille käigus mängitakse võimalikult autentses keskkonnas läbi 2-päevane mäng ökoloogilise katastroofi äärel oleva elu simuleerimiseks. Rohkem infot: http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/futularp 
  • "Healthy river-Healthy Sea" projektis töötavad Põhjamaade MTÜd kaasava veemajandusteemadega. Noorte teadlikkuse suurendamiseks kasutatakse vabatahtlikku vee-monitooringut ning ka rollimänge.