Keskkonna- ja mütoloogiateemaline rollimäng

Projekti nimi
Keskkonnateemalise rollimängu “Mis seal toimub?” pilootprojekt

Rahastajad:
Projekti rahastab Tartu Linnavalitsus ja omafinantseering kaetakse Euroopa Liidu ja Bridge 47 poolt. 

Kestvus: 
1. mai-28.juuni 2019

Taust:
MTÜ Peipsi Koostöö Keskus viib ellu keskkonnaharidusliku projekti, mille käigus viiakse 2019. aasta juunis Tartu loodusfestivali ajal läbi Tartu linnarahvale avatud keskkonnateemalise päris elus rollimäng (LARP) ja mängu läbiviimise koolituse. Selle eesmärgiks on läbi mängulise tegevuse juurutada Tartu linna elanike keskkonnahoidlikku käitumist ja edendada keskkonnateadlikkust.

Rollimängus simuleeritakse maavarade kaevandamise mõju elanikele ning selle ümber käivat avalikku diskussiooni. Rollimängu testimine aitab ühtlasi välja selgitada huvi keskkonnateemalise rollimänguportaali loomiseks.

Tegevused:
Projekti peamiseks tegevuseks on juunis, 2019. aasta loodusfestivali ajal korraldada Tartu linnas noortele suunatud päris elus rollimäng (LARP).  Rollimängus simuleeritakse maavarade kaevandamise mõju elanikele ning selle ümber käivat avalikku diskussiooni. Rollimängu testimine aitab ühtlasi välja selgitada huvi keskkonnateemalise rollimänguportaali loomiseks.

Millele eelneb lastega ja noortega tegelevatele inimestele mõeldud rollimängu läbiviimise kiirtöötuba.  Mängule järgneb briifing ja kestlike arengueesmärkide tutvustus, kus arutatakse, milliseid samme saab igaüks täna teha kestlikuma maailma heaks. 


Tulemused:

14.06.2019 LARP mängude läbiviimise kiirkoolitus "Ohhoo, rollimäng!“ ja rollimäng „Mis seal toimub?“

Rohkem infot:
Ederi Ojasoo
56636264
ederi.ojasoo@gmail.com
Peipsi Koostöö Keskus