Uueks õppeaastaks uus keskkonnateemaline töötuba rollimänguga

26. juuni 2019

Vabaühenduste Peipsi Koostöö Keskus ja Valge Karp koostööna on valminud rollimängu sisaldav õppeprogramm, mis aitab tutvustada noortele põlevkivi kaevandamist ja selle ümber käivat diskussiooni. Töötoa programm võimaldab spetsiaalse videoklipi abil anda ülevaate probleemist ning mängulise rollimängu formaadis proovida probleemi lahendada.


Päris elus rollimäng ehk LARP (Live Action Role Play Game) on mäng, milles osalejad kehastuvad teatud ajaks erinevateks väljamõeldud tegelasteks. LARP kui mitteformaalne õppemeetod on tuntud juba ammu, kuid seda on Eesti haridusasutustes seni üsna tagasihoidlikult kasutatud. Samas võiks rollimäng olla noortele põnevaks meetodiks mistahes keeruka ja kompleksse ühiskondliku teema selgitamisel. 

Hariduslikud rollimängud on võimalus integreerida traditsioonilised õpimeetodid mängulise õpiviisiga. Selle taga peitub võimaluste rohke maailm: matemaatika ja keemia ainetundidega seotud laborikesksed rollimängud, bioloogia ja geograafiatundide keskkonnakonfliktide mängud, mängud sotsiaalmajanduslike probleemide tajumiseks jne. 

Tartu linnavalitsuse, Euroopa liidu ja Bridge 47 kaas finantseeringu toel töötati vabaühenduste Peipsi Koostöö Keskuse ja Valge Karp koostööna välja videoid, allegoorilist rollimängu ja arutelusid sisaldav aktiivõppe töötoa programm. Programmiga saab tutvuda Peipsi Koostöö Keskuse kodulehel http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/mining-in-my-mind/programm. Programmis on olulisel kohal 2019. aasta juunis valminud põlevkivi kaevadamist tutvustav videoklipp, mille puhul Peipsi Koostöö Keskus loodab, et see leiab kooliprogrammides kasutust. 

Tänaseks on mängu ning töötoa programmi testitud kolmel korral erinevate sihtgruppidega - Räpina Gümnaasiumi 8. klassiga, Tartu haridustöötajatega ning Mustlas noorte töölaagris osalenutega. Nii nagu päris eluski ei ole mõned olukorrad prognoositavad, kujunesid ka kõigi kolme mängu käigud tänu erinevale grupidünaamikale täiesti erinevaks.

Ettevõtmist toetas Tartu linn, Euroopa Liit ning on kaasfinantseeritud Bridge 47 poolt ja Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi vahenditest. Rohkem infot Peipsi Koostöö Keskuse http://ctc.ee/projektid/labiviidud-projektid/mining-in-my-mind  

Rohkem infot:
Ederi Ojasoo
56636264
ederi.ojasoo@gmail.com
Peipsi Koostöö Keskus