Kaevandamisteemaline töötuba noortele ja videoklipp

Projekti nimi
Mining in my mind

Rahastajad
Projekti rahastab Euroopa Liit ja kaasrahastavad Bridge 47 ning Tartu Linnavalitsus

Kestvus:
15.03.2018 - 15.06.2018

Taust
Projekti eesmärgiks on välja arendada interaktiivne põlevkivi kaevandamise teemaline töötoa programm, mis näitlikustab kaevandamise mõju kohalikul ja ka globaalsel tasemel.

Tegevused
Põlevkivi kaevandamise teemalise töötoa programmi loomiseks luuakse Peipsi Koostöö Keskuse poolt

, mis tutvustab noortele põlevkivi kaevandamise mõjusid. Programmi testitakse ühes Lõuna-Eesti koolis ning Tartu linnas keskkonnateadlikkus tõstva ürituse raames. Projekt aitab ellu viia ÜRO kestliku arengu eesmärki nr 7.

Tulemused

.......................................................................................................................................................

"Käesoleva veebilehe sisu on koostatud Euroopa Liidu rahalise abiga. Sisu eest vastutab ainult Peipsi Koostöö Keskus ja see ei peegeldada Euroopa Liidu seisukohta"

Töötoa testimine Räpina gümnaasiumis 07.06.2019.
Töötoa testimine Mustlas noorte töölaagris 13.06.2019.
Töötuba Tartu loodusfestivali raames 14.06.2019.