Uus põlevkivi kaevandamist kajastav videoklipp

25. juuni 2019

Videoklipp "MINU PÕLEV KIVI" on loodud Bridge 47 Building Global Citizenship väikeprojekti "Mining in my mind" raames. Projekti eesmärgiks on luua koolinoortele mõeldud interaktiive töötoa programm põlevkivi kaevandamisest ja selle suuremast mõjust. OÜ Plank Film poolt toodetud videoklipp on üks osa interaktiivse töötoa programmist, mis annab ülevaate teemast. Videoklipi loomist on toetanud Euroopa Liit ning on kaasfinantseeritud Bridge 47 poolt. Vaata videoklippi!