Uus rändnäitus "Peipsiveere keelerikkus"

29. september 2022

Uuema kuue saanud Peipsimaa muuseumis saab näha eri kõnepruuke tutvustavat rändnäitust „Peipsiveere keelerikkus“  30. septembril toimub Peipsimaa muuseumis murrakuid tutvustava rändnäituse „Peipsiveere keelerikkus“ esmaesitlus ning Peipsimaa muuseumi ja püsinäituse „Peipsi järve elu tuba“ uute kaasaegsete tehniliste lahenduste tutvustamine.

Peipsimaa kultuuripärandile suunatud koostööprojekti PeipsiRing ühe tegevusena on panustatud Peipsimaa muuseumi ja püsinäituse „Peipsi järve elu tuba“ täiendamisele nii uute tehniliste lahendustega kui ka ekspositsiooni uuendamisega, millega külastajad saavad tutvuda muuseumis sügis-talvisel perioodil ette tellimisel.Alates oktoobrist saab muuseumis tutvuda ka uue rändnäitusega „Peipsiveere keelerikkus“, mis annab ülevaate mõningatest Peipsimaa kõnepruukidest. Eri piirkondade murdeid tutvustavatelt stendidelt leiab ülevaate murrete ja neile iseloomulike keelejoonte kohta. Rändnäitus on Peipsimaa muuseumis kuni 14. oktoobrini. Seejärel saab seda uudistada kuni 30. oktoobrini Kalevipoja Kojas. Edasi rändab näitus sellest huvitatud koolidesse, pärandikeskustesse, muuseumitesse, kogukonnakeskusesse ja mujalegi. Rändnäituse laenutatavas komplektis on 9roll-up stendi. Laenutamise kohta saab teavet lehelt: https://ctc.ee/pildigalerii/peipsiveerekeelerikkus

Projekt Peipsi Ring keskendub Peipsimaa muuseumite ja pärandkultuuri ühenduste koostöövõrgustiku loomisele, koolitus- ja teavitustegevustele. Projekti tegevused toetavad piiriäärsete kogukondade valmisolekut aktiivseks koostööks piirkonna kultuuri- ja ajaloopärandi säilitamises ja edendamises.

Rohkem infot projektist https://ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/peipsiring

Projekti PeipsiRing - ER164 kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.

 

Pressiteade valmis Euroopa Liidu rahalise abiga. Selle sisu eest vastutab ainuisikuliselt MTÜ Peipsi Koostöö Keskus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti.´