Valmis Peipsimaa pärandit tutvustav pärandiküttide avastusrada

24. august 2023

Peipsi Koostöö Keskuse projekti ER 193 Heritage Hunters tegevusena valmis pärandiküttide avastusrada, mis meelitab huvilisi avastama Peipsimaa kultuuripärandit orienteerumismängu abil.  Radadel võib kohata väikseid mõistatusi ja katsumusi, mille ületamisel tublimaid ka premeeritakse.Heritage Hunters on  möödunud aastal valminud Peipsimaad kõnepruukide kaupa tutvustava pärandiraja tutvustusprojekt. Pärandirada annab ülevaate Peipsimaal olevatest huviväärsustest lähtudes piirkonna keelelisest ja kultuurilisest eripärast. Valmis sai rada tutvustav pärandiküttide avastusrada https://ctc.ee/peipsimaa/heritage-hunters, mis meelitab huvilisi avastama Peipsimaa kultuuripärandit asukohapõhise rakenduse Navicup abil. Mänguga liituda saab aadressil: https://app.navicup.com/3631 Orienteerumismängust oodatakse osa võtma kõiki, kellel on huvi jahtida nähtavaid ja nähtamatuid aardeid. Mängu tutvustav videot saab vaadata siit https://youtu.be/-SCtc1MiQms  

Orienteerumismängus on mitmeid punkte üle terve Peipsimaa, kus mängijal tuleb leida vastused erinevatele valikvastustega küsimustele. Punktis olev küsimus avaneb siis, kui mängija jõuab asukohta. Küsimustele õigesti vastamiseks ilmub mängijale iga küsimuse asukohas lisainfot rakendusesisese teksti või helina. Osadele küsimustele vastamiseks on võimalik infot koguda ka mängijat ümbritsevast reaalsest keskkonnast. Mängija ülesandeks on vastata võimalikult paljudele küsimustele õigesti, seega läbides ka palju reaalseid paiku. 20 orienteerumismängu sisenemiseks vajalikku punkti on tähistatud QR koodi sisaldava tahvliga ning ülejäänud on leitavad mängurakendusest seest. Kui mängija on läbinud 70% rajast, ootab teda ees väike üllatus, mille saab kätte piirkonna valitud muuseumitest. Üheks väikeseks kingituseks on projekti tegevusena valminud kaardimäng „Peipsimaa memoriin“.

Rohkem infot projektist https://ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/heritage-hunters

Rahastaja: Eesti EL välispiiri programm.

Projekti Heritage Hunters - Peipsiland Heritage Trail joint marketing kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.

Projekti eelarve on 49 645,34 eurot ja programmi kaasfinantseering 44 680,80 eurot.

Pressiteade valmis Euroopa Liidu rahalise abiga. Selle sisu eest vastutab ainuisikuliselt MTÜ Peipsi Koostöö Keskus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti.

Rohkem infot:

Ederi Ojasoo, 56636264
PEIPSI KOOSTÖÖ KESKUS, www.ctc.ee
https://www.facebook.com/peipsicenter