Pärandiküttide avastusrada

Tere!

Oled saabunud pärandiküttide avastusrajale, mis meelitab sind avastama Peipsimaa kultuuripärandit orienteerumismängu  asukohapõhise rakenduse Navicup abil, mille saad siit. Radadel võib kohata väikseid mõistatusi ja katsumusi, mille ületamisel tublimaid ka premeeritakse.

Orienteerumismängus on mitmeid punkte üle terve Peipsimaa, kus mängijal tuleb leida vastused erinevatele valikvastustega küsimustele. Punktis olev küsimus avaneb siis, kui mängija jõuab asukohta. Küsimustele õigesti vastamiseks ilmub mängijale iga küsimuse asukohas lisainfot rakendusesisese teksti või helina. Osadele küsimustele vastamiseks on võimalik infot koguda ka mängijat ümbritsevast reaalsest keskkonnast. Mängija ülesandeks on vastata võimalikult paljudele küsimustele õigesti, seega läbides ka palju reaalseid paiku.

Kui mängija on läbinud 70% rajast, ootab teda ees väike üllatus, mille saab kätte piirkonna valitud muuseumitest.

20 orienteerumismängu sisenemiseks vajalikku punkti on tähistatud QR koodi sisaldava tahvliga ning ülejäänud on leitavad mängurakendusest seest.

Praegu asuvad tahvlid:
- Liivi muuseumis
- Kalevipoja muuseumis
- Räpina loomemaja ees infotahvlil
- Samovarimaja seinal.
- Setomaa muuseumis
.... ja neid lisandub veelgi

Mängu eesmärgiks on juhtida inimeste tähelepanu Peipsimaa pärandile ja ajendada neid tutvuma teiste objektidega pärandirajal.

Pärandirada annab ülevaate Peipsimaal asuvatest muuseumitest ja kultuuripärandi asutustest ning nende lähiümbruses paiknevatest huviväärsustest, lähtudes piirkonna keelelisest ja kultuurilisest eripärast. Kaardi põhjal saab tutvuda näiteks Kodavere murraku-, Vanausuliste murraku- , Räpina murraku-, Seto keele jt. radadega.

Tulenevalt rakendusest, mida kasutatakse, palutakse mängijal peale teist punkti end sisse logida. Selleks küsitakse nime ja e-posti aadressi, mis on eelkõige vajalik väikese üllatuse andmiseks, kui on täidetud 70% rajast. 70% täitmisest tuleb teavitada Ederi Ojasood ederi.ojasoo@gmail.com ja anda teada, millisest muuseumist meene soovitakse kätte saada. 

Enne mänguga alustamist on võimalik kaart tervenisti alla laadida juhuks kui mängu käigus peaks internetiühendus mingil hetkel katkema. Nii kaart kui rakendus on saadaval eesti ja inglise keeles.
Kui oled läbinud 70% mõnest rajast, ootab sind ees väike üllatus, mille saad kätte  järgmistest muuseumitest:
  • Iisaku muuseum
  • Peipsimaa muuseum
  • Kalevipoja koda
  • Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseum
  • Seto majamuuseum
HEAD SEIKLUSLUSTI!


Siit leiad kaardi eelvaate, Nutiseadmes saad avada interaktiivse raja otse RAKENDUSES


Mäng on valminud projekti "Pärandikütid - Peipsimaa pärandraja ühisturundus / Heritage Hunters - Peipsiland Heritage Trail joint marketing" tegevusena.

Rohkem infot projektist https://ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/heritage-hunters Projekti Heritage Hunters - ER193 kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames, Eesti EL välispiiri programm.

Mängu sisu eest vastutab ainult MTÜ Peipsi Koostöö Keskus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti