Värska ja Tarvastu Gümnaasiumites katsetatakse koos õpilastega keskkonnahariduslike rollimängude loomist

19. veebruar 2024

Värska ja Tarvastu gümnaasiumid osalevad seotud partneritena Erasmus+ koostööprojektis GreenEduLARP ning on testimas rohelise õpilarbi ainekava ning selle materjale. Tegevused tulemusena valmivad koostöös õpilastega kohalikku keskkonnaolukorda käsitlevad hariduslikud rollimängud, mis jäävad koolidesse kasutusse õppematerjalidena.Erasmus+ koostööprojekti GreenEduLARP eesmärk on anda õpetajatele uusi pädevusi keskkonnahariduses, kasutades harivaid Live Action Role Play mänge (eduLARP) ning suurendada õpilaste enesekindlust ja tegutsemisoskusi läbi LARPingu metoodika ja meeskonnatöö. Üks projekti tulemustest on GreenEduLarpi õppekava ja toetav tööriistakomplekt õpetajatele. Rohkem infot https://ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/rohelineopilarp

Ainekava eesmärk on toetada alg- ja keskhariduse õpetajaid keskkonnahariduslike rollimängude loomisel koos õpilastega, mis kujundavad õpilastes keskkonnasäästikku mõtteviisi.

Tarvastu Gümnaasiumis on valmimas algklassidele suunatud prügimajanduse teemaline rollimäng koostöös kooli juures tegutseva 5. – 12. klassi õpilastest rollimängijate MTÜ-ga Mõõgavennad. Tarvastu Gümnaasiumi keskkonnateemaline hariduslik rollimäng, milles tegutsevad mesinik ja mesilased, mett aga ostavad erinevad inimesed, kelle tarbimiskäitumisega tekitatud prügi sorteerimisest sõltub, kas looduse ringkäik saab edasi toimida või pidurdub.

Värska Gümnaasiumis on ainekava testimisega töötamas loovuse arendamise valikaine õpilased, kelle poolt valmib hariduslik rollimäng veeressursside teemal milles veest saab hinnaline vara-

See pressiteade on valminud Euroopa Liidu rahalise abiga. Selle sisu eest vastutab ainuisikuliselt Peipsi Koostöö Keskus ja seda ei saa mingil juhul pidada programmi või Euroopa Liidu seisukohta kajastavaks.

Rohkem infot: Ederi Ojasoo, 56636264
PEIPSI KOOSTÖÖ KESKUS, www.ctc.ee
https://www.facebook.com/peipsicenter