Valmis veebiviktoriin avalikest hüvedest ja sotsiaalhoolekandest

25. juuni 2021

ECOLIT 2 projekti raames valmis uus viktoriin avalikest hüvedest ja sotsiaalhoolekandest.  Proovida saab nii eesti keeles kui ka inglise keele.Viktoriin avalikest hüvedest ja sotsiaalhoolekandest on interaktiivne õppematerjal, mis toetab projekti "Fresh-up Economics. Towards Economic Literacy in Europe" raames sotsiaalse heaolu.

Projekti eesmärk on sotsiaalmajanduslike küsimuste muutmine täiskasvanuhariduse osaks, pakkudes täiskasvanute koolitajatele teavet ja õppematerjale, et suurendada nende pädevust sotsiaalmajanduslikel teemadel õppimise edendamiseks.

Pane oma teadmised proovile avalike hüvede ja sotsiaalhoolekande teemadel. Viktoriin sisaldab 10 küsimust koos vastusevariantidega ja 10 selgitavat lühilugu.

Viktoriini sisu eest vastutab ainuisikuliselt Peipsi Koostöö Keskus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.


Rohkem infot projektist: https://economic-literacy.eu/
#freshupeconomics, #ErasmusPlus