Viktoriin " Narva jõgi ja elupaigad "

Pane oma teadmised proovile!

Kui soovid Narva jõe kohta teadmisi koguda, siis vali HARJUTUSVIKTORIIN: see sisaldab 12 küsimust ja 12 selgitavat lühilugu.

Õppeviktoriinis saad vale vastuse korral proovida uuesti. Kui vastad õigesti esimesel katsel, teenid 2 punkti, teisel katsel aga 1 punkti.

Kui soovid sõbraga teadmistes jõudu katsuda, siis vali VÕISTLUSVIKTORIIN: siin tuleb 12-le küsimusele vastata 10 minuti jooksul.

Võistlusviktoriinis saad igale küsimusele vastata vaid üks kord. Kui jõuad valmis kiiremini ja kõik vastused on õiged, siis lisanduvad järele jäänud sekundid boonusena. Kui jääd ajahätta, siis saad punkte 10 minuti jooksul antud õigete vastuste eest.

Kõikjal tekstides mõistetakse Peipsi järve all tervikut – Suurjärve, mis koosneb kolmest osajärvest: Peipsi kitsamas mõttes, Lämmijärv ja Pihkva järv.

Õigest vastusest hõiskab kiivitaja.

Vale vastuse korral ragistab rästas-roolind.

Viktoriin valmis Euroopa Liidu rahalise abiga. Selles sisu eest vastutav ainult MTÜ Peipsi Koostöö Keskus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti.

Projekti ER194 „NarBaltAware“ kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames. Rahastaja: Eesti EL välispiiri programm.

 

Rohkem infot projektist https://ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/narbalt-aware

Rahastaja: Eesti EL välispiiri programm.Õige vastuse korral siristab
Kiivitaja
Vale vastuse korral kraaksub
Rästas-roolind


Lae alla viktoriini PDF fail SIIT.
Sinu tulemus
Vastasid õigesti küsimusele -st küsimusest.
Avalehele
Punktid:
0 0
Aega jäänud:
0 0 : 0 0

Peipsi järve suubub palju jõgesid. Mitu jõge voolab järvest välja?


Peipsi järve suubub palju jõgesid. Mitu jõge voolab järvest välja?

Tee oma valik. Esimesel katsel annab õige vastus 2 ja teisel katsel 1 punkti.

Mitu aastat võtab aega, et kogu Peipsi järves olev vesi Narva jõe kaudu välja voolaks ehk kui pika ajaga Peipsi vesi piltlikult „uueneb?“


Mitu aastat võtab aega, et kogu Peipsi järves olev vesi Narva jõe kaudu välja voolaks ehk kui pika ajaga Peipsi vesi piltlikult „uueneb?“

Tee oma valik. Esimesel katsel annab õige vastus 2 ja teisel katsel 1 punkti.

Suurima vooluhulgaga jõed Eestis on Emajõgi, Narva jõgi ja Pärnu jõgi. Emajõe ja Pärnu jõe aasta keskmine vooluhulk on umbes sama, 60 m3/sek. Kas Narva jõe vooluhulk on nendega võrreldes...


Suurima vooluhulgaga jõed Eestis on Emajõgi, Narva jõgi ja Pärnu jõgi. Emajõe ja Pärnu jõe aasta keskmine vooluhulk on umbes sama, 60 m3/sek. Kas Narva jõe vooluhulk on nendega võrreldes...

Tee oma valik. Esimesel katsel annab õige vastus 2 ja teisel katsel 1 punkti.

Narvas asunud Kreenholmi manufaktuur oli 19. sajandi lõpul Euroopa suurim tekstiilivabrik. Mis oli vabriku populaarseim toodanguliik?

Allikas: Virumaa Muuseumid, RM F 74:55

Narvas asunud Kreenholmi manufaktuur oli 19. sajandi lõpul Euroopa suurim tekstiilivabrik. Mis oli vabriku populaarseim toodanguliik?

Tee oma valik. Esimesel katsel annab õige vastus 2 ja teisel katsel 1 punkti.

Narva jõeloomade kõige erilisemaks ja kuulsamaks püügiobjektiks on silmud. Kuidas silmusid enne söömist tavaliselt töödeldakse?
Narva jõeloomade kõige erilisemaks ja kuulsamaks püügiobjektiks on silmud. Kuidas silmusid enne söömist tavaliselt töödeldakse?

Tee oma valik. Esimesel katsel annab õige vastus 2 ja teisel katsel 1 punkti.

Milline kuulus Narva jõega seotud vee-elukas on kujutatud juba 1385.a. Narva linnapitsatil ja mille püügiga maksis Narva linn veel 17. sajandil kõik oma maksud Rootsi kuningale?


Milline kuulus Narva jõega seotud vee-elukas on kujutatud juba 1385.a. Narva linnapitsatil ja mille püügiga maksis Narva linn veel 17. sajandil kõik oma maksud Rootsi kuningale?

Tee oma valik. Esimesel katsel annab õige vastus 2 ja teisel katsel 1 punkti.

Millest toitub Narva veehoidlas avastatud ohtlik võõrliik, kaugida unimudil?Allikas: Narva veehoidla lähedalt tiigist püütud kaugida unimudil (foto: Jürgen Öövel)
Millest toitub Narva veehoidlas avastatud ohtlik võõrliik, kaugida unimudil?

Tee oma valik. Esimesel katsel annab õige vastus 2 ja teisel katsel 1 punkti.

Millise peamise probleemi lahendamiseks nähti 1920.a. Tartu rahulepingus Eesti ja Venemaa vahel ette Narva jõe ülemjooksul süvendamistöid?


Millise peamise probleemi lahendamiseks nähti 1920.a. Tartu rahulepingus Eesti ja Venemaa vahel ette Narva jõe ülemjooksul süvendamistöid?

Tee oma valik. Esimesel katsel annab õige vastus 2 ja teisel katsel 1 punkti.

Narva jõe äärsetest kaitsealadest on olulisim Struuga maastikukaitseala. Mida tähistatakse sõnaga ‘struuga’?


Allikas: Google MpsNarva jõe äärsetest kaitsealadest on olulisim Struuga maastikukaitseala. Mida tähistatakse sõnaga ‘struuga’?

Tee oma valik. Esimesel katsel annab õige vastus 2 ja teisel katsel 1 punkti.

Milline rahvuspark ulatub kõige lähemale Narva jõele?Milline rahvuspark ulatub kõige lähemale Narva jõele?

Tee oma valik. Esimesel katsel annab õige vastus 2 ja teisel katsel 1 punkti.

Arvatakse, et Narva kohanimi tuleb vepsa keelest. Vepsa keeles tähendab narva (narvan)...

Allikas: Narva kosk Johannes Pääsukese 1913. aasta fotol (ERM Fk 214:1)

Arvatakse, et Narva kohanimi tuleb vepsa keelest. Vepsa keeles tähendab narva (narvan)...

Tee oma valik. Esimesel katsel annab õige vastus 2 ja teisel katsel 1 punkti.

Milliste keelte hulka kuulub vadja keel?


Allikas: Vadjalane 1942.a. ühest puutüvest tahutud venega Babino järvel kalastamas (ERM Fk 1007:247)


Milliste keelte hulka kuulub vadja keel?

Tee oma valik. Esimesel katsel annab õige vastus 2 ja teisel katsel 1 punkti.
/
Kas teadsid?
Peipsist voolab välja vaid Narva jõgi.

Peipsi järve, Lämmijärve ja Pihkva järve suubub Eestist kokku 37 jõge, oja või peakraavi, lisaks palju jõgesid Venemaa poolelt. Kogu 47 800 km2 suuruselt Peipsi järve valglalt voolab välja ainult üks jõgi – Narva jõgi, mis on Eesti ja Venemaa piirijõeks. Seetõttu on Narva jõgi ka suure vooluhulgaga. Soome lahte suubuvatest jõgedest on vaid läbi St.Peterburgi voolava Neeva jõe vooluhulk suurem kui Narva jõel.

 

Lisainfo: 

Eesti järvede nimestik: looduslikud ja tehisjärved. Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus, 2006.

 

Allikas:

Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava (https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kem_veemajanduskava)

 Kas teadsid?
„Järvetäie“ vee äravoolamiseks läbi Narva keskmiselt pisut üle 2 aasta.

Peipsi järve veemaht (ilma Lämmijärve ja Pihkva järveta) on keskmiselt 21,8 km3 ja keskmine vooluhulk Narva jõe ülemjooksul Vasknarvas on 330 m3/sek. Nii kulub „järvetäie“ vee äravoolamiseks läbi Narva keskmiselt pisut üle 2 aasta. Peipsi järv koos Lämmijärve ja Pihkva järvega on pindalalt Euroopas suuruselt neljas järv, pärast Laadoga järve, Äänisjärve ja Vänerni järve. 

 

Lisainfo: 

Eesti Nõukogude Entsüklopeedia 6, 1974. Peipsi. (http://entsyklopeedia.ee/artikkel/peipsi3

Järvet, J., 2002. Sada aastat Narva jõe äravoolu mõõtmisi. Eesti Loodus 12/2002. (http://vana.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/artikkel230_220.html)Kas teadsid?
Narva jõgi on suurima vooluhulgaga jõgi Eestis.

Narva jõgi on konkuretsitult suurima vooluhulgaga jõgi Eestis. Narva jõe aasta keskmine vooluhulk on 330 m3/sek. Narva jõe ülemjooksul Vasknarvas on suurim mõõdetud vooluhulk olnud 1320 m3/sek (aastal 1924). Ajavahemik 1923–1932 oli läbi aegade suurima vooluhulgaga, kui perioodi aasta keskmine vooluhulk ületas pikaajalist keskmist kolmandiku võrra. Kõige veevaesem on Narva jõgi olnud 1973, kui vooluhulk oli vaid 25 m3/sek ehk 13 korda väiksem keskmisest. Võrdluseks – aasta keskmine vooluhulk Emajõel on 60-75 m3/sek ja Pärnu jõel 50-65 m3/sek.

 

Lisainfo: 

Järvet, J., 2002. Sada aastat Narva jõe äravoolu mõõtmisi. Eesti Loodus 12/2022. (http://vana.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/artikkel230_220.html

https://www.ilmateenistus.ee/siseveed/ajaloolised-vaatlusandmed/vooluhulgad/ 

https://infoleht.keskkonnainfo.ee/default.aspx?id=-1846388034&state=3;1008482659;est;eelisand
Kas teadsid?
Kreenholmi populaarsemaks toodanguliigiks kujunes toorkangas ehk mitkal.

Kreenholmi populaarsemaks toodanguliigiks kujunes toorkangas ehk mitkal. Mitkalit omakorda viimistledes saab valmistada teisi puuvillariide liike, nagu sits või madapolaam. Kangastele hakati Kreenholmis mustreid trükkima teiste toodete hulgas 1960ndatel.

1858. aastal ostis Saksamaa hansakaupmeeste järeltulija Ludwig Knoop (1821-1894) Kreenholmi saare, et Narva jõe tohutut vooluhulka ja selle abil toodetud odavat hüdroenergiat kasutades tekstiilitööstus rajada. Kreenholmi linnak oli oma aja kohta väga moodne ja laienes kiiresti. Oma hiilgeaegadel töötas Kreenholmis üle 10 000 inimese ja sellega oli seotud sisuliselt iga Narva elanud perekond. Kui 1944. aasta lahingutes hävines suur osa Narvast, siis kesklinnast pisut eemal asuv Kreenholmi kompleks õnneks suures osas säilis ja hetkel tühjalt seisva kompleksi ühte osasse kavandatakse hetkel kultuurikvartalit.

Lisainfo:  

Ivask, M., Andrejeva, S., Tuuder, M., Solodova, I., 2017. Kreenholm. Narva Muuseum, 390 lk.

Narva Gate, 2021. Narva Kreenholmi kultuurikvartal „Manufaktuur.“ (https://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-content/uploads/2020/08/Narva-Kreenholmi-kultuurikvartal-Manufaktuur.pdf)Kas teadsid?
Jõesilmudel puuduvad sapp ja luud ja neid on hea röstida.

Silmud (jõesilmud) on omaette, sõõrsuude klassi kuuluvad veeloomad, keda sageli ekslikult kaladeks peetakse. Silmud on keskmiselt 30 cm pikkused ja soomusteta ning meenutavad angerjaid. Jõesilmu rahvapärased nimetused on silmus, nõgenool, sutikala, sutt ja üheksasilm. Silmud elavad meres ja tulevad jõgedesse (Eestis peamiselt Narva jõkke) sügisel, et jões talvituda ja kevadel kudeda. Jõesilm on maitsva liha ja suure toiteväärtusega, kuigi ta kaugeltki kõigile ei meeldi. Kuna silmul puuduvad sapp ja luud ning et kudema minevates silmudes pole ka seedimata toidujäänuseid, saab jõesilmu toiduks kasutada tervikuna. Silmud pestakse esmalt limast ning röstitakse/praetakse spetsiaalsetel restidel. Mõnikord praetud silmud marineeritakse. 


Lisainfo: 

Keskkonnaamet, 2010. Narva jõgi. Hoiualadega jõed Virumaal 2. Tallinn, 176 k. 

https://et.wikipedia.org/wiki/Jõesilm
Kas teadsid?
Tuur on iidne, dinosauruste aegadest säilinud kala, kes liigub ka Eesti vetes.

Tuur on iidne, dinosauruste aegadest säilinud kala, kes liigub ka Eesti vetes. Erakliku eluviisiga tuurad elavad kuni 45 aastaseks ja võivad kasvada üle 3 meetri pikaks. Atlandi tuurad on käinud Läänemeres kudemas, sh näiteks Narva ja Pärnu jõgedes. Tuura looduslik populatsioon suri 20. sajandi lõpuks kudealade hävimise, veereostus ja ülepüügi tõttu meie vetes välja. Viimane, 1996.a. püütud tuur kaalus 136 kg ja selle topis on Tallinnas Loodusmuuseumis. Läänemere äärsed riigid tegelevad tuura populatsiooni taastamisega, Eestis on viimastel aastatel Eesti Loodushoiu Keskuse eestvõtmisel Narva jõkke lastud üle 100 000 tuura noorkala.

 

Lisainfo: 

https://www.rmk.ee/organisatsioon/el-fondid-1/life-programm/life-baltic-sturgeon/laanemere-voimas-hiiglane

 Allikad:

https://www.kalapeedia.ee/3530.html 
https://bio.edu.ee/loomad/Kalad/ACISTU2.htm


Noorte tuurade taasasustamine Narva jõkke (foto: Eesti Loodushoiu Keskus)


Kas teadsid?
Kaugida unimudil sööb planktonit,  väiksemaid kalu ja ka kahepaikseid.

Kuni 25 cm pikkuseks kasvav kaugida unimudil sööb esmalt planktonit, kuid juba 10 cm pikkusena hakkab sööma ka väiksemaid kalu (ka oma liigikaaslasi), kahepaikseid (konni ja vesilikke) ja selgrootuid. 

Kaugida unimudila (Perccottus glenii) looduslik leviala on Kaug-Idas, kuid ta toodi umbes saja aasta eest Peterburi ümbruse tiikidesse, kust ta on ohtliku võõrliigina levinud ka Baltimaadesse. Eestis avastati unimudil esmakordselt 2005.a. Narva veehoidlast ja ümbruskonna tiikidest. Tegu on röövtoidulise kalaliigiga, kes oma uutes levikupiirkondades looduslikke veeökosüsteeme oluliselt muudab, vähendades kohalike kalade, selgrootute ja kahepaiksete liigirikkust ning arvukust. Unimudil on väga kohanemisvõimeline - ta talub hästi reostust, hapnikuvaegust, veekogude külmumist (jäädes ellu isegi jäässe külmununa) ja kuivamist (kaevudes niiskematesse põhjasetetesse). Võõrliigi levikut on tiikides suudetud väljapüügi ja suuremate röövklade abil peatada, ka Narva veehoidlast pole ta veel lõuna poole levinud.

 

Lisainfo: 

Tambets, M., Järvekülg, R., 2005. Uus kutsumata külaline meie vetes – kaugida unimudil. Eesti Loodus 7/2005. (http://www.eestiloodus.ee/artikkel1170_1150.html)

Allikas: Keskkonnaamet, 2010. Narva jõgi. Hoiualadega jõed Virumaal 2. Tallinn, 176 k.

Kas teadsid?
Peipsi järve kõrge veetaseme korral uputas vesi suuri alasid nii Eestis kui Venemaal.

Mitmetele Peipsiga seotud probleemidele (sh üleujutused) juhtis tähelepanu juba aastatel 1851-1852 Peipsi ekspeditsiooni juhtinud K.E. von Baer. Ekspeditsiooni andmete alusel esitatud ettepanek Narva jõe ülemjooksu süvendamiseks ja Peipsi veetaseme alandamiseks jõe parema laevatatavuse huvides lükati 1859.a. liigse kulukuse tõttu tagasi. Kuna Peipsi järve kõrge veetaseme korral uputas vesi suuri alasid nii Eestis kui Venemaal, siis lubati 1920.a. Tartu rahulepingus Eestil ühepoolselt alandada Peipsi veetaset kuni üks jalg ehk 0,3 meetrit. Paekivist ja dolomiidist jõepõhjas alustati õhkamiste abil süvendustöid 1928.a. Kulukaim ja raskeim osa oli Verhovski kärestike süvendus 2,25 meetri võrra 1,5 kilomeetri ulatuses. Seal tuli jõepõhjast välja lõhkuda ja koristada umbes 235 000 m3 kõva dolomiiti ja paekivi.

 

Lisainfo: 

Jaani, A., Kullus, L.-P., 1999. Peipsi hüdroloogiline režiim ja veebilanss. – Pihu, E., Raukas, A. (toim.) Peipsi. Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus, Tallinn: lk. 27-55. 

Keskkonnaamet, 2010. Narva jõgi. Hoiualadega jõed Virumaal 2. Tallinn, 176 k. 

Järveoja, M., Hang, T., Aunap, R., Pae, T., 2010. Vasknarva muutunud rannad. Eesti Loodus nr 12/2010 (http://eestiloodus.horisont.ee/artikkel3608_3590.html)
Allikas: Vasknarva lossi varemed 1928. aastal, mil alustati Narva jõe süvendamist, et Vasknarvat edaspidi üleujutustest säästa (ERM Fk 2955:264).
Kas teadsid?
Sõnaga ‘struuga’ tähistatakse Narva jõe lähteala vanajõgesid.

Sõnaga ‘struuga’ tähistatakse Narva jõe lähteala vanajõgesid. Vanajõgi (ka soot, koold) on jõe voolusängi muutudes alles jääv vana jõesängi looge, mis on eraldunud ja hakkab kinni kasvama. Narva ülemjooksul asuva lisajõe Jaama algne venekeelne nimi oli Ямская Струга.  

1250 ha suurune Struuga maastikukaitseala (MKA) loodi 2007. aastal, et kaitsta Narva jõe lähteala vanajõgede (struugade) ja luhtade elustikku ning rändlinnuliikide elupaiku. Struuga loodusala kuulub üle-Euroopalise tähtsusega Natura 2000 loodusalade võrgustikku. Struuga lamminiidu näol on tegemist luhtade pärandmaastikuga, kus niideti heina ja toimus karjatamine, mis hoidis maastiku avatuna. Niitmise ja karjatamise lõppemisega hakkasid vanajõgede kaldad roostuma, niiskemad kohad mätastuma ning kuivemad kohad võsastuma, mis kõik vähendas liigirikkust. Kaitsealal püütakse maastikke taas avada ning luhtasid niita, et olulisi elupaiku ja liigirikkus säilitada. 

Lisainfo: 

Kalle, R., 2007. Kas Struuga pärandmaastikku saab veel päästa? Eesti Loodus nr 9/2007 (http://vana.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/artikkel2068_2042.html

Eesti looduse infosüsteem EELIS (https://eelis.ee/default.aspx?state=3;68547593;est;eelisand;;&comp=objresult=rahvala&obj_id=-1864752392

Struuga MKA kaart (https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/1329/3128/13293131.jpg#

https://kaitsealad.ee/et/kaitsealad/alutaguse-rahvuspark/kaitsealast-20/loodus-20/narva-jogi-ja-struugaJaama jõgi. (foto: Ederi Ojasoo)


Kas teadsid?
Alutaguse rahvuspark ulatub kõige lähemale Narva jõele.

Alutaguse rahvuspargi mitmed osad (nt Puhatu soo või Narva jõe ülemjooksu hoiuala) piirnevad Narva jõega. Alutaguse rahvuspark (45 019 ha) on Eesti noorim – see loodi 2018.a. olemasoleva 11 kaitseala baasil. Rahvuspark hõlmab valdavat osa Alutaguse madalikust ja selle eripäraks on hõre inimasustus ja suured asustamata loodusmaastikud. Rahvuspargi tuumiku moodustavad ulatuslikud soo- (54%) ja metsamaastikud (42%). Vaheldusrikka maastiku tõttu on Alutaguse metsad väga eriilmelised, kõige rohkem on siirdesoo- ja rabametsi. Raskesti ligipääsetavates ja seetõttu inimtegevusest vähem mõjutatud aladel on säilinud liigirikkaid põlismetsailmelisi loodusmetsi ja haruldasi metsaliike. Alutaguse metsades on Eestis haruldaseks muutunud lendorava ja must-toonekure elupaigad. Kohata võib viit kotkaliiki, samuti habekakku ja rabapistrikku. Rahvuspargis asuvad mh Eesti suurim soostik (Puhatu soostik), pikim liivarand ja luitestik (Peipsi põhjarannik, ligi 30 km) ja Euroopa üks põhjapoolsemaid tammikuid (Mäetaguse tammik kuni 300 aastat vanade puudega). Alutaguse rahvuspargis on külastajatele avatud Iisaku looduskeskus, Kauksi külastuskeskus ja paljud matkarajad.

 

Lisainfo: 

Alutaguse rahvuspark (https://kaitsealad.ee/et/kaitsealad/alutaguse-rahvuspark)


Kas teadsid?
Soome keeleteadlase Lauri Kettuneni arvates on nimi narva vepsa päritolu ja tähendab künnist, kärestikku, lävepakku.

Narva kohanimi arvatakse pärinevat läänemeresoome keeltest. Soome keeleteadlase Lauri Kettuneni arvates on nimi narva vepsa päritolu. Vepsa keeles tähendab narva (narvāne) künnist, kärestikku, lävepakku - vesi voolab kosest alla nagu üle künnise. Narva kosk oli Euroopa võimsaim ja 3-6 meetri kõrgustest astangutest alla voolav vesi oli kahtlemata meeldejääv vaatepilt. Samas on võimalik ka Narvanime vene või germaani päritolu. Narva jõge on kroonikates mainitud enne (1221.a.) kui Narva küla (1241.a.).

 

Lisainfo: 

Keskkonnaamet, 2010. Narva jõgi. Hoiualadega jõed Virumaal 2. Tallinn, 176 k. 

Eesti Keele Instituut, 2017. Eesti kohanimeraamat (https://www.eki.ee/dict/knr/index.cgi?Q=Narva

Ivask, M., Andrejeva, S., Tuuder, M., Solodova, I., 2017. Kreenholm. Narva Muuseum, 390 lk.

Allikas: Vepsa talupere 1926.a. (ERM Fk 609:48)
Kas teadsid?
Vadjalased on Narva jõest ida pool elav rahvakild, kelle keel kuulub läänemeresoome keelte hulka.

Vadjalased on Narva jõest ida pool elav rahvakild, kelle keel on eesti keele lähim sugulaskeel. Vadjalased asustasid I ja II aastatuhande vahetusel kogu hilisemat Ingerimaad - Läänes ulatus nende asuala ilmselt Ida-Eestisse, kagus võis see küündida Novgorodini. II aastatuhande algul asusid isurid Karjala kannaselt hilisemale Ingerimaale ja kuni Narva jõeni ning tekkis vadja-isuri segaasustus. Pikapeale sulasid vadjalased kokku venelaste, soomlaste, isurite ja eestlastega, 2010. aasta rahvaloendusel nimetas ennast vadjalaseks 64 inimest.

 

Lisainfo: 

Eesti Rahva Muuseum (https://www.erm.ee/et/vadjalased)

Eesti Rahva Muuseumi ajaveeb, 2022 (https://blog.erm.ee/?p=15967)

Eesti Rahva Muuseumi ajaveeb, 2022 (https://blog.erm.ee/?p=16359)

Vadjalased A. M. Antonova ja tema minia Aleksandra Nikolaeva Antonova (54 a),
Kattila Peenõtsa (ERM Fk 1009:356); Eesti Rahva Muuseum.