Käimasolevad projektid

Keskkonnaharidus, loodusturism:

  • Green Mind:  Eesti-Vene koostööprogrammi projekt aitab kaasa rohelise mõtteviisi, keskkonnasäästliku ja  energiatõhusa igapäevaelu loomisele Peipsimaal
  • MAMYFU: Kesk-Läänemere programmi projekt toetab nö „riskantsetes“ kogukondades  elavate noorte potentsiaali ja kogukonnaelus osalemise aktiivsust   
  • Elurikkuse teemalised uuenduslikud õppemeetodid - on Erasmus+ projekt koostöös Saksamaa, Unagri, Slovakia ja Poola partneritega
Piiriülene- ja arengukoostöö, piirialade uuringud:

VÕRGUSTIKUD
  • Living Lakes ülemaailmsesse võrgustikku kuulub Peipsi järv alates 2003. aastast
  • Borders in Globalisation  on ülemaailmne piiriuurijate võrgustik, kus Peipsi Koostöö Keskus on osalenud uurimustes, rahvusvahelistel konverentsidel, et anda sisendit kodanikuühiskonna arengust EL välispiirialadel.
Email again: