Käimasolevad projektid


Piiriülene- ja arengukoostöö, piirialade turism

Military Heritage/Militaarajaloo pärand- on Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi projekt 
EPICAH on Interreg Europe projekt loodus- ja kultuuripärandi edendamisest EL piirialadel.
Uganda noorte ettevõtlikkuse toetamine ja jätkusuutlik areng põllumajandussektoris
Sotsiaalne ettevõtlus Kahhetis -  eesmärgiks on arendada sotsiaalset ettevõtlust ja mahepõllumajandust TEMI kogukonnas,Gruusias.
Causeni põllumajandustootmise areng ja lisandväärtuse suurendamine, Moldovas


Maailmaharidus ja kogukonna areng:

VÕRGUSTIKUD

  • Living Lakes ülemaailmsesse võrgustikku kuulub Peipsi järv alates 2003. aastast
  • Borders in Globalisation  on ülemaailmne piiriuurijate võrgustik, kus Peipsi Koostöö Keskus on osalenud uurimustes, rahvusvahelistel konverentsidel, et anda sisendit kodanikuühiskonna arengust EL välispiirialadel.
Email again: