Õppeprogrammid ja teenused

KESKKONNAHARIDUSLIKUD ÕPPEPÄEVAD KOOLIDELE, ÕPPEMATERJALIDE ja EKSPOSITSIOONIDE KOOSTAMINE

  • Viime läbi loodusõppe programme Meie poolt koostatud õppeprogramme saate vaadata SIIT .
  • Korraldame õppereise, matku ja viime läbi teaduspäevi ja koostöös koolidega tähistame rahvusvahelisi keskkonnapäevi.

PROJEKTI ETTEVALMISTUS, KIRJUTAMINE JA JUHTIMINE

  • Pakume tuge projektipõhises maailmas hakkama saamiseks läbi ekspertiisi projektide kirjutamisel ja juhtimisel 
  • Projektijuhtimise loengud ja koolitused (oleme läbi viinud koolitusi TTÜ Tartu kolledžis ja Maaülikoolis). 


UURINGUD JA ANALÜÜSID

Ökoloogilis-majanduslikud ja sotsiaal-majanduslikud analüüsid, milld käigus tehakse sotsiaalmajanduslik analüüs kavandatava tegevuse ja selle alternatiivide kahju ja kasu kohta (võimalusel tulu-kulu analüüsina).
 Sotsiaalmajandusliku analüüsi tulemusi võrreldakse veeseadusest tulenevate keskkonnaeesmärkidega ning tehakse ettepanekud kavandatava tegevuse ökoloogilis-majandusliku rakendatavuse kohta. 

    Kontakt: Margit Säre, margitsare@gmail.ee


      Teenuste väljaarendamist toetas

    Image: /photos/KUSK_logo_jpg.jpg?88346