Läbiviidud projektid

1. Piiriülene koostöö ja arengukoostöö

 Arengukoostöö:
Eesti-Vene piiriülene koostöö ja piiriuuringud:
Peipsi Foorumid, piiriülese koostöö suvekoolid:

2. Keskkonnateadlikkuse tõstmine ja maailmaharidus 

Kodanike Euroopa, Erasmus+ projektid 2017-2020

3. Kogukonna areng, pärandturism

4.  Ökosüsteemiteenused ja veemajandusprojektid, üldsuse kaasamine 


1999-2005 läbi viidud projektide kohta leiad teavet Peipsi koostöö Keskuse tegevusaruannetest.