Videomaterjal

PEIPSIMAA ÕPPEVIDEOD: PÄRAND, KESKKOND JA ELURIKKUS

Setokeelset muinasjutud "Repän hanikar´ah" ja „Tark ims“, mis on valminud projektis  ER187 “Preserving heritage” , mida kaasrahastab Euroopa Liit Eesti EL välispiiri programmi vahenditest.Kodavere kihelkonna Lood. Audiologu, mis valmis projektis  ER187 “Preserving heritage” , mida kaasrahastab Euroopa Liit Eesti EL välispiiri programmi vahenditest.

Video "Peipsiveere keelerikkus" valmis projekt ER 164 Lake Peipsi Museums Ring ühe tegevusena ja annab ülevaate Peipsimaal erinevatest kõnepruukidest.  Projekti PeipsiRing - ER164 kaasrahastas Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames. 


 • Külli Annamaa Eesti Taimekasvatuse Instituudi geenipanga juhataja annab ülevaate Peipsi sibulast (mai 2022, Green Mind)

 • Peipsi sibulad (mai 2022, Green Mind). Täname: Daniil Brant. • Peipsimaa (mai 2022, Peipsi Ring, ER 164)

 • Peipsi järve keskkonnaseisundist (märts 2022, Green Mind). Täname: Lea Tuvikene.

 • Kliimamuutused Peipsi järves (mai 2022, Green Mind). Täname: Arvo Tuvikene, Külli Kangur, Kersti Kangro, Lea Tuvikene.
EST


ENG


 • EL FP7 Programmi projekti "EUBORDERREGIONS" üheks väljundiks on film "Idapiiril" (2014), mis valmis koostöös OÜ-ga "T V& E-meedia" autorid Ene-Maris Tali ja Marika Lauri

PÕLEVKIVI

 • Minu põlevkivi (2019)
 • Keskkonnaalane ebaõiglus Ida-Virumaal - SAME World projekti toel valminud lühivideod räägivad loo põlevkivi kaevandamise mõjust igapäevaelule:

KESKKONNAHARIDUSLIKUD ROLLIMÄNGUD

 • Õpi-larbi teaser video "Õpilarp - õpime mängides".

SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse projekti “Maailmahariduslikud rollimängud formaalse ja mitteformaalse õppe toetajana globaalse-ja kliimaõigluse teemades“ video, mis kutsub üles kasutama koolitundides õpi-larpi.

 • Väike tutvustus sellest, mis on hariduslikud rollimängud. (2020)
 • Video sellest, kuidas kasutada hariduslikke rollimänge õppemeetodina.