Videomaterjal

PEIPSIMAA ÕPPEVIDEOD (KESKKOND JA ELURIKKUS)

 • Õpi-larbi teaser video "Õpilarp - õpime mängides".

  Sihtasutus Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse rahastatud projekti nr 4-9/244 “Maailmahariduslikud rollimängud formaalse ja mitteformaalse õppe toetajana globaalse-ja kliimaõigluse teemades“ elluviimiseks valminud video, mis kutsub üles kasutama koolitundides õpi-larpi. • Video "Peipsiveere keelerikkus" valmis projekt ER 164 Lake Peipsi Museums Ring ühe tegevusena ja annab ülevaate Peipsimaal erinevatest kõnepruukidest.  Projekti PeipsiRing - ER164 kaasrahastas Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.  Selle sisu eest vastutab vaid MTÜ Peipsi Koostöö Keskus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti. • Külli Annamaa Eesti Taimekasvatuse Instituudi geenipanga juhataja annab ülevaate Peipsi sibulast (mai 2022, Green Mind)

 • Peipsi sibulad (mai 2022, Green Mind). Täname: Daniil Brant. • Peipsimaa (mai 2022, Peipsi Ring, ER 164)

 • Peipsi järve keskkonnaseisundist (märts 2022, Green Mind). Täname: Lea Tuvikene.

 • Kliimamuutused Peipsi järves (mai 2022, Green Mind). Täname: Arvo Tuvikene, Külli Kangur, Kersti Kangro, Lea Tuvikene.
EST


ENG


 • EL FP7 Programmi projekti "EUBORDERREGIONS" üheks väljundiks on film "Idapiiril" (2014), mis valmis koostöös OÜ-ga "T V& E-meedia" autorid Ene-Maris Tali ja Marika Lauri

PÕLEVKIVI

 • Minu põlevkivi (2019)
 • Keskkonnaalane ebaõiglus Ida-Virumaal - SAME World projekti toel valminud lühivideod räägivad loo põlevkivi kaevandamise mõjust igapäevaelule:

KESKKONNAHARIDUSLIKUD ROLLIMÄNGUD

 • Väike tutvustus sellest, mis on hariduslikud rollimängud. (2020)
 • Video sellest, kuidas kasutada hariduslikke rollimänge õppemeetodina. 
 • Rootsi partneri LajvVerkstaden Sverige economisk förening rollimänge tutvustav videoklipp  https://youtu.be/G47_wMu4WHI