Hariduslikud infomaterjalid: keskkonnaharidus, kultuuripärand

Peipsiveere keelerikkus

Eesti mageveekalade määraja

Peipsi kalade postkaar
Kalad Peipsi vetes ja kalurid Peipsi vetel

2018. a. valminud kogumik "Ülesanded keskkondliku orienteerumise korraldamiseks", rahastus Välisministeeriumi arengukoostööprojektist.

2013. a. MTÜ Seto Adõri tellimusel ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel valmis õppeprogramm Pihla piiriraja pajatused - programm
Seto kultuuripärandil põhinev õuesõppeprogramm „Pihla piiriraja pajatused“ on koostatud seto kultuuripärandi tutvustamiseks ja loodushariduse edendamiseks ning loodusõpetuse tundide mitmekesistamiseks koolides. Õppeprogramm on koostatud lähtuvalt Saatse Seto Muuseumi matkarajast, kuid on teostatav ka väljaspool seda.

Loodusõppe projektidega "People with Nature" (2014), "Tagasi loodusesse" (2010):

2014 välja töötatud õppeprogrammide töölehed

Eesti mageveekalade määraja

  2010 väljatöötatud õppeprogrammid, töölehed


  Peipsi Koostöö Keskuse partnerite poolt eri projektide toel välja töötatud õppeprogrammid:

  Tartu Keskkonnahariduse Keskuse õppeprogrammid ja töölehed (doc):
  Aed linnas -programm ja tööleht
  Kivid linnas - programm
  Linnud linnas - programm ja tööleht
  Maastikuprofiil läbi Tartu kesklinna - programm ja tööleht
  Park - programm ja tööleht

  Gauja Rahvuspargi poolt välja töötatud õppeprogrammid ja töölehed (pdf):
  Nahkhiired Gauja ürgorus -programm ja töölehed
  Elu Gaujmala talus - programm ja töölehed
  Gauja ürgoru profiil - programm ja töölehed
  Liivakivi - programm ja töölehed
  Gauja ja selle lisajõgi Vējupīte - programm ja töölehed