Hariduslikud infomaterjalid: keskkonnaharidus, kultuuripärand

  PLANEEDI KESTLIKKUS:  Jätkusuutlik toidu tootmine ja tarbimine (2024)


  KALAD, MÄRGALAD

  Eesti mageveekalade määraja

  Peipsi kalade postkaar
  Kalad Peipsi vetes ja kalurid Peipsi vetel

   Eesti mageveekalade määraja

   UURINGUD, ANALÜÜSID, ARTIKLID

   Peipsi ja kliimamuutused infoleht (mai 2022)

   Miks Peipsi järv vajab kaitset - faktileht (2022)
   Peipsi järve teemaline ristsõna (2022)
   Peipsiäärne sibul ja selle kasvatamine, kui pärandsort ja osa kultuurist (2022)


   ÕPPEPROGRAMMID
    Aed linnas -programm ja tööleht
    Kivid linnas - programm
    Linnud linnas - programm ja tööleht
    Maastikuprofiil läbi Tartu kesklinna - programm ja tööleht
    Park - programm ja tööleht