Mängud

Rollimängud

 •  "Elu Puu" -
  Keskonnahariduslik rollimäng “Elu puu” tutvustab ökosüsteemi tasakaalu põhimõtet ning ületarbimise mõju keskkonnale.

  Mängijad kehastuvad tegelasteks, kes elavad välja mõeldud Elu Puu ökosüsteemis ning moodustavad sellest ühe osa. Tegelased kuuluvad 5 eri gruppi, igas grupis 2-6 mängijat. Igal grupil on oma elukoht (ökoloogiline nišš) ning roll puu üldises ökosüsteemis. Mängu keskne küsimus on elukeskkonna muutus ning ökosüsteemi tasakaal - olud puu ning selle elanike jaoks on muutunud ebasoodsaks ning mängijad peavad mõistma, mil viisil nende tegevus seda mõjutanud on ning kuidas taastada heaolu. 


 •  "Lootuse Tseremoonia"
  Keskonnahariduslik rollimäng “Lootuse Tseremoonia” viib mängijad 40 aastat tulevikus edasi ja annab neile ülesandeks mõelda oma elu, soovide ja tunnete ja tänulikkuse üle. 
  NB! Tegemist on sisekaemusliku mänguga, mis võib puudutada tundlikke teemasid. Seega ei sobi väga noortele.
 •  "Mis seal toimub?"
Allegoorilises rollimängus "Mis seal toimub?" uuritakse Eesti mütoloogia tegelaste kaudu põlevkivi kaevandamise ümber käivat arutelu.

Erinevad tegelased Eesti mütoloogiast – näkid, kratid, metsahaldjad, maa-alused ja libahundid – on kogunenud nõupidamisele, et otsustada Eesti saatus. Sügaval maapõues varjab end Eesti kuld, mida mitmed kätte saada tahavad või juba kaevandavadki, selleks, et teha maagiat. Teised arvavad, et maagiat saaks püüda hoopis päiksekiirtest ja tuulest. Metsa all kokku tulnud kogukonnal on palju saladusi ja omavahelisi sidemeid, ka suurimad sõbrad võivad teineteist reeta, tulihingeliselt erinevate seisukohtade eest seisjaidki võib siduda armastus… Mida toob endaga kaasa kulla kaevandamine? Kas ja kuidas saab seda muuta? Kelle seast leida sinu liitlased?Keskkonnateemaline rollimäng, kus keskseks teemaks on liigiline mitmekesisus ja liikide säilimine. Mängu keskseks tegevuseks on erinevate ressursside vajalikkuse üle otsustamine.

On tulevik - meie planeet 303 aasta pärast - aastal 2424. Olukord maal on kliimamuutuste tõttu kehv, paljud liigid on juba hävinud ning inimkond otsib uut kodu Marsil. Marsile on startimas kosmoselaev NOA - Nüüd On Aeg, mis saab viia endaga kaasa piiratud hulga liike ja ressursse ehk varusid. Erinevad grupid - toidutootjad, loodusteadlased, valitsus, hiigelettevõtted(korporatsioonid), kultuuritegelased - peavad jõudma kokkuleppele, milliseid liike ja varusid kaasa võtta. Millised valikud teed sina?

Osalejad mängivad kosmosejaama meeskonda, seisavad silmitsi sotsiaalse õigluse, ressursside jaotumisega ja eetikaga ning samal ajal peavad mõtlema kogu maailma heaolu peale.

Mäng toimub tulevikus, kus kliimamuutuseid on pidurdatud geoinsneeria saavutustega. Elu maal õitseb tänu keerulistele irrigatsioonisüsteemidele, süsinikdioksiidi sidumisele ja orbitaalsetele päikesepeeglitele. Ühte päikesepeeglit on aga tabanud meteoorkeha ningselle juhtimissüsteem on muutunud kasutuskõlbmatuks. Osalejad mängivad kosmosejaama meeskonda, kes peab saama päikesepeegli parandatud enne, kui päikesekiired selleni jõuavad. Igal tegelasel on oma prioriteedid.


Aasta ilma päikeseta“ on keskkonnahariduslik rollimäng, mis paneb mõtlema, mis juhtub siis, kui me päikest ei näegi… Mäng on sunatud pigem noortele ja täiskasvanutele. Keskseks teemaks on kliimamuutused ja nende mõju.

On aasta 1816. Väikene Suure-Kaalika küla kusagil Euroopas elab oma rahulikku elu. Siin on mitu talu, põllud, kariloomad, inimesed on Napoleoni sõdadest väsinud ja igatsevad taas rahulikku elu. Sel kevadel näib, et on saabunud hingetõmbeaeg ja uus elu võib alata koos taastärkava loodusega. Kuid siiski on midagi valesti. Miks on taevas pilves ja millal on taas näha päikesesära? ….


Milline on Eesti aastal 2121? Mängus loome vahepealse 101 aasta tõenäolised ja realistlikud sündmused ja nende tagajärjed. Kutsume kuni 10-liikmelise õpilaste grupiga õpetajaid osalema hariduslikus rollimängus, mille tegevus toimub Eestis, kus muutunud kliimaolukorras on mõned alad inimestele elukõlbmatud. Mängijad on töörühm, kes muust maailmast eraldatud uurimisjaamas püüab taaselustada kannatanud piirkondi ja katsetada uut ühiskonna- ja majandusmudelit. Kuidas võidelda reostusega, taaselustada ökosüsteemi ja taastutvustada liike? Kuidas peavad inimesed kohanema muutunud keskkonnaga? Mida oleks saanud nende 101 aasta jooksul teisiti teha, et olukord oleks parem?

 Mängu eesmärkideks on tutvustada kestliku arengu sihte, tekitada osalejates emotsionaalne side mängu teemadega, arendada omavahelist koostööd, väärtustada inimlikkust, leida ja teostada lahendusi, jõustada noori, käsitleda keskkonnateemasid laiemas poliitilises kontekstis, käsitleda eetilisi dilemmasid, viia läbi käegakatsutavaid eksperimente ning siduda mängus toimuv nii enne kui pärast üritust praeguses maailmas aktuaalsete teemade ja võimalike isikliku panustamise viisidega.

Seasalu on lõbus ja lühike hariduslik rollimäng ressursside jagamise teemal.

Seasalu kant on rahulik kant, kuid ka siin asuvad meie Tootsid ja Mannid, kes soovivad suuremat maailma näha, kuid enne seda tuleb kari toita ja majandusasjad korda saada.


Teatraalsed ja eneseväljenduslikud õpitoad

Et aidata paremini mõista rände temaatikat, eelkõige keskkonnarännet, oleme koostanud kahe õpitoa põhjaliku kirjelduse. Programmideeesmärk on läbi teatritegevuse ja eneseväljenduse arendada osalejate empaatiavõimet ning aidata mõista keskkonnaõigluse, kliimamuutuste ja rände omavahelisi seoseid ning samuti seoseid meie igapäevase eluoluga.