Mängud

Rollimängud

Erinevad tegelased Eesti mütoloogiast – näkid, kratid, metsahaldjad, maa-alused ja libahundid – on kogunenud nõupidamisele, et otsustada Eesti saatus. Sügaval maapõues varjab end Eesti kuld, mida mitmed kätte saada tahavad või juba kaevandavadki, selleks, et teha maagiat. Teised arvavad, et maagiat saaks püüda hoopis päiksekiirtest ja tuulest. Metsa all kokku tulnud kogukonnal on palju saladusi ja omavahelisi sidemeid, ka suurimad sõbrad võivad teineteist reeta, tulihingeliselt erinevate seisukohtade eest seisjaidki võib siduda armastus… Mida toob endaga kaasa kulla kaevandamine? Kas ja kuidas saab seda muuta? Kelle seast leida sinu liitlased?Allegoorilises rollimängus "Mis seal toimub?" uuritakse Eesti mütoloogia tegelaste kaudu põlevkivi kaevandamise ümber käivat arutelu

On tulevik - meie planeet 303 aasta pärast - aastal 2424. Olukord maal on kliimamuutuste tõttu kehv, paljud liigid on juba hävinud ning inimkond otsib uut kodu Marsil. Marsile on startimas kosmoselaev NOA - Nüüd On Aeg, mis saab viia endaga
kaasa piiratud hulga liike ja ressursse ehk varusid. Erinevad grupid - toidutootjad,
loodusteadlased, valitsus, hiigelettevõtted(korporatsioonid), kultuuritegelased - peavad
jõudma kokkuleppele, milliseid liike ja varusid kaasa võtta. Millised valikud teed sina?

Perseiidid - nii nimetati kunagi augustikuist tähesadu. See oli enne seda, kui inimesed mõistsid kasvuhoonegaaside katastroofilist mõju Maa kliimale; enne esimesi väljasuremislaineid, aga ka enne esimesi orbitaalpeegleid, mis lõpuks temperatuuri tõusule viimasel hetkel enne pöördumatut hävingut piiri panid.

 Aga perseiidid - just sellest pilvest tuli ka see risu, mis peegli OCM-18 rivist välja lõi. Peeglid ise on korras, aga juhtimissüsteem sai viga ning kalle on nüüd na-aatukene vale ja päikesekiired kogu oma atmosfääris neelduva infrapunaga jõuavad Maale. Kus tänu eelmiste generatsioonide idiootsele tegevusetusele on vaja vaid õige vähe, et kogu hoolikalt hoitud tasakaal jälle paigast viia ning katastroofide ahel taaskäivitada. 

Mis tähendab, et SINA pead skafandri selga ajama ja orbiidile seda käkki parandama lendama.


On aasta 1816. Väikene Suure-Kaalika küla kusagil Euroopas elab oma rahulikku elu. Siin on mitu talu, põllud, kariloomad, inimesed on Napoleoni sõdadest väsinud ja igatsevad taas rahulikku elu. Sel kevadel näib, et on saabunud hingetõmbeaeg ja uus elu võib alata koos taastärkava loodusega. Kuid siiski on midagi valesti. Miks on taevas pilves ja millal on taas näha päikesesära? ….

„Aasta ilma päikeseta“ on keskkonnahariduslik rollimäng, mis paneb mõtlema, mis juhtub siis, kui me päikest ei näegi… Mäng on sunatud pigem noortele ja täiskasvanutele. Keskseks teemaks on kliimamuutused ja nende mõju. 

Milline on Eesti aastal 2121? Mängus loome vahepealse 101 aasta tõenäolised ja realistlikud sündmused ja nende tagajärjed. Kutsume kuni 10-liikmelise õpilaste grupiga õpetajaid osalema hariduslikus rollimängus, mille tegevus toimub Eestis, kus muutunud kliimaolukorras on mõned alad inimestele elukõlbmatud. Mängijad on töörühm, kes muust maailmast eraldatud uurimisjaamas püüab taaselustada kannatanud piirkondi ja katsetada uut ühiskonna- ja majandusmudelit. Kuidas võidelda reostusega, taaselustada ökosüsteemi ja taastutvustada liike? Kuidas peavad inimesed kohanema muutunud keskkonnaga? Mida oleks saanud nende 101 aasta jooksul teisiti teha, et olukord oleks parem?

 Mängu eesmärkideks on tutvustada kestliku arengu sihte, tekitada osalejates emotsionaalne side mängu teemadega, arendada omavahelist koostööd, väärtustada inimlikkust, leida ja teostada lahendusi, jõustada noori, käsitleda keskkonnateemasid laiemas poliitilises kontekstis, käsitleda eetilisi dilemmasid, viia läbi käegakatsutavaid eksperimente ning siduda mängus toimuv nii enne kui pärast üritust praeguses maailmas aktuaalsete teemade ja võimalike isikliku panustamise viisidega.Teatraalsed ja eneseväljenduslikud õpitoad

Et aidata paremini mõista rände temaatikat, eelkõige keskkonnarännet, oleme koostanud kahe õpitoa põhjaliku kirjelduse. Programmideeesmärk on läbi teatritegevuse ja eneseväljenduse arendada osalejate empaatiavõimet ning aidata mõista keskkonnaõigluse, kliimamuutuste ja rände omavahelisi seoseid ning samuti seoseid meie igapäevase eluoluga.