Peipsi piirkonna muuseumite võrgustikku arendav koostööprojekt Peipsi Ring andis tõuke Peipsimaa pärandirajale

09. november 2022

Peipsi järve piirkonna kultuuripärandi koostööprojekt PeipsiRing aitas kaasa Peipsimaa muuseumite koostöövõrgustiku arendamisele. Lisaks tegi alguse Peipsimaa Pärandiraja kontseptsiooni arendusele ning aitas kaasa kohakeelte tutvustusele.  

Projekti PeipsiRing tegevusi on ellu viidud juba kokku terve aasta. Projekt keskendus Peipsimaa muuseumite ja pärandkultuuri ühenduste koostöövõrgustiku loomisele, koolitus- ja teavitustegevustele. Tegevused on toetanud Peipsimaa kogukondade koostööd piirkonna kultuuri- ja ajaloopärandi säilitamises ja edendamises.

Arendatud on Peipsimaa muuseumite ja kultuuripärandi keskuste koostöövõrgustikku, toimunud on koolitusi ning õppereise nii Setomaa kui ka Põhja-Peipsimaa muuseumitesse. Eesmärgiks on olnud üheskoos tutvuda piirkonna muuseumite ekspositsioonidega, programmidega, koostöö- ja turundusega. 

Projekti tegevusena on valmis on saanud päranditeemaline rada ja kaart, mis annab esmase ülevaate Peipsimaal asuvatest muuseumitest ja kultuuripärandi keskustest ning nende lähiümbruses paiknevatest vaatamisväärsustest, tutvustades piirkonda erinevate kõnepruukide kaupa.

Peipsimaa Pärandiraja kaart on peatselt saadav Peipsimaa muuseumitest ja kultuuripärandi keskustest ning ka leitav infotahvlitelt. Veebikaart on leitav aadressilt https://ctc.ee/peipsimaa/e-kaart-parandirada

Valminud on Peipsimaad ja selle kohakeeli tutvustavad videod: „Peipsimaa“ (video on leitav YouTube lingilt: https://youtu.be/ZSqyB7jkhRo ) ja „Peipsiveere keelerikkus“ (video on leitav YouTube lingilt: https://youtu.be/LB1TKhULgec ) , mis on Peipsimaa muuseumi täiendatud püsiekspositsiooni osaks ning hetkel nähtav püsinäitusel „Peipsi järve elu tuba“

Kohakeelte tutvustamisele on suunatud ka projekti rändnäitust „Peipsiveere keelerikkus“, mis rändab ühest kultuurikeskusest teise ja annab ülevaate mõningatest Peipsimaa kõnepruukidest. Eri piirkondade murdeid tutvustavatelt stendidelt leiab ülevaate murrete ja neile iseloomulike keelejoonte kohta. Rändnäitusega saab tutvuda ja selle liikumisega kursil olla veeblingil https://ctc.ee/peipsimaa/peipsiveerekeelerikkus . Novembrikuus on näiteks näitus Räpinas.

Rohkem infot projektist https://ctc.ee/projektid/labiviidud-projektid/peipsiring
Projekti PeipsiRing - ER164 kaasrahastas Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.

Pressiteade valmis Euroopa Liidu rahalise abiga. Selle sisu eest vastutab ainuisikuliselt MTÜ Peipsi Koostöö Keskus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti.


Rohkem infot: Ederi Ojasoo, 56636264
PEIPSI KOOSTÖÖ KESKUS, www.ctc.ee
https://www.facebook.com/peipsicenter